Miljødirektoratet

37 jerver avlivet i ekstraordinære uttak

Del

Statens naturoppsyn har i sesongen 2023/2024 felt 37 jerver etter fellingsvedtak fra Miljødirektoratet.

Jerv
Siden november har Statens naturoppsyn felt 21 voksne jerver og 16 valper. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet. Bildet kan brukes fritt til redaksjonell omtale av denne pressemeldingen.

– Jerven er det rovdyret som tar flest beitedyr i Norge, og kan enkelte steder gjøre betydelig skade. For å hindre slik skade har det som tidligere år vært nødvendig å gjennomføre en del uttak i statlig regi, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Jervebestanden har ligget noe over bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 39 årlige ungekull totalt de siste årene.

Lisensfelling er hovedvirkemiddelet for å regulere jervebestanden i Norge. Kvotene fastsettes for hver rovviltregion og lokale lisensjegere kan delta og bidra til at bestanden reduseres ned mot Stortingets nasjonale bestandsmål.

I de tilfeller lisensfelling ikke er tilstrekkelig for å redusere faren for tap av husdyr er det aktuelt å gjennomføre ekstraordinære uttak.

– Uttakene er i hovedsak gjennomført utenfor forvaltningsområdene som de regionale rovviltnemndene har satt av til jerv. Vi har prioritert områder med stor skadeproblematikk både i forhold til sau og kalvingsområder for tamrein, sier Hambro

Det er Miljødirektoratet som beslutter slike uttak, og Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn som gjennomfører oppdragene i felt.

9 hiuttak

Siden november har Statens naturoppsyn felt 21 voksne jerver og 16 valper. Det er gjennomført 9 uttak av ungekull i jervehi. Mordyr ble felt i fire tilfeller ved uttak av ungekull.

Noen beslutninger resulterte ikke i uttak, som regel på grunn av vanskelige vær- og føreforhold.

På Miljødirektoratets side om jerv finner du oversikt over alle beslutninger og fellinger: Jerv i Norge - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

I lisensfellingsperioden fra 20. august i fjor til 15. februar i år ble det felt 54 jerver av lisensjegere.

De foreløpige resultatene av årets registrering av ynglekull kan følges på hitelleren til Rovdata: Rovdata - Hiregistrering av jerv 2024

Bestandsstatus avgjøres i oktober

Så langt i år er det registrert 46 ynglekull i landet, hvorav 9 er tatt ut av SNO. I tillegg er minst tre av kullene registrert ved funn av døde valper.

– Nye kull vil erfaringsvis bli påvist utover sommeren gjennom kontroll av usikre yngleplasser på barmark, så det er for tidlig å si sikkert hvordan vi ligger an opp mot Stortingets bestandsmål på 39 årlige jervekull. Endelig svar får vi når Rovdata kommer med rapport i høst, sier Hambro.

Rovdata er ansvarlig for overvåkingsprogrammet for rovvilt, og for jerv kommer endelig rapport om årets yngleresultat 1. oktober.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye