Forsvaret

Sjøforsvaret fortsetter viktig øving inn mot ubåtprosjekt.

Del

De to kommende ukene skal norske fartøy og britiske anti ubåt-helikoptre trene sammen på ubåtjakt og torpedoskyting i årets ubåt-øvelse, Grüner Aal.

Øvelse Grüner Aal gjennomføres hvert år utenfor Bergen og er en felles øvelse mellom Tyskland og Norge. I år , derimot , har ikke Tyskland anledning til å delta. Likevel fortsetter planene, og mot slutten av 2020-tallet skal Norge og Tyskland sammen fase inn en ny ubåtklasse. Samarbeidet er unikt fordi vi både bygger og drifter sammen. Mer moderne ubåter, samt et tettere arbeid med Tyskland, vil betydelig styrke Norges maritime kapasiteter. 

– For å bli en best mulig soldat er det viktig å trene på de situasjoner man kan møte i krigen. I denne øvelsen vil man gjennomføre forskjellige taktiske krigsscenarioer som gir trening både fra perspektivet til ubåten og til de som jakter på den. Det gjør oss samlet bedre rustet for en eventuell skarp situasjon, forteller kommandør Jim Robertsen, Sjef Ubåttjenesten.  

Ubåtene i Ula-klassen er stillegående og vanskelige å oppdage. De gir derfor gode øvingsmuligheter både for overflate-fartøyene og anti-ubåt helikoptre som jakter på dem. 

– Fokuset under øvelsen er spesielt å trene med ubåtens hovedvåpen, tungvekts-torpedoen. Ubåtbesetningene vil de neste 14 dagene avfyre en rekke øvelsestorpedoer mot overflatefartøyene. Øvelsen vil gi mannskapene på alle de deltagende ubåtene, overflatefartøyene og helikoptrene trening på et høyt og godt nivå, avslutter Robertsen.

Kontakter

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO21.6.2024 13:26:05 CEST | Pressemelding

Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)). Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. -Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye