DNV

Invitasjon til pressemøte: Ny DNV-rapport om kraftsystemet frem mot 2050

Del

I rapporten «Energy Transition Outlook - New Power Systems» tar DNV utgangspunkt i den globale energiomstillingen og analyserer hvordan kraftsystemet utvikles frem mot 2050. I dette møtet vil vi legge frem høydepunktene sett med norske øyne. 

Rapporten lanseres 18. juni og vi inviterer til et digitalt pressemøte den 17. juni kl 10.30. 

Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV, vil presentere rapportens høydepunkt sett med norske øyne. Etter presentasjonen, som tar ca 20 minutter, er det mulig å stille spørsmål i plenum. Vi har også satt av tid til  en-til-en-samtaler etterpå for dem som måtte ønske det.

Noen områder som blir belyst:

  • Den globale kraftproduksjonen vil dobles de neste 25 årene, og allerede i 2040 vil om lag halvparten av elektrisitetsproduksjonen være sol- og vindkraft.
  • Kraftsystemet endres fra å være etterspørselsstyrt til å at forbruket i mye større grad tilpasses produksjonen. Norsk vannkraft kan bli betydelig mer lønnsom i et økt samspill med europeisk kraftproduksjon.
  • Kraftnettet er en betydelig flaskehals for å lykkes med elektrifiseringen og det er et stort behov for økt nettutbygging, digitalisering, nye teknologier som AI, utenlandskabler og endringer i dagens støtteordninger.

Alle som deltar, vil få rapporten til gjennomsyn i forkant av møtet. Sperrefrist gjelder. 

Håper vi ser deg på skjermen!

Tid: 17. juni kl. 10:30
Sted: Digitalt møte (Teams)
Talsperson: Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV
Påmelding: Vennligst send en e-post til Anne Vandbakk, pressesjef DNV Norge: anne.vandbakk@dnv.com

Kontakter

Om DNV

DNV er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land. Gjennom sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhet, effektivitet og bærekraft, setter bransjestandarder og inspirerer til nye løsninger. Enten det dreier seg om godkjenning av et nytt skipsdesign, optimering av energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av verdikjeden til en matprodusent, hjelper DNV bedrifter med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

DNV-rapport om Kina: Femdobler installert fornybar energi mot 205023.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemelding

Økt utbygging av fornybar energi muliggjør sterk reduksjon av klimagassutslipp i Kina. Fra å være ansvarlig for en tredjedel av verdens energirelaterte CO2-utslipp i 2023, vil Kinas andel reduseres til en femtedel i 2050. Kinas totale klimagassutslipp avtar med 70 prosent frem mot 2050. Landet nærmer seg målet om karbonnøytralitet innen 2060, men trenger å gjøre mer innenfor industrien.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye