Forsvaret

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.

Del

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen
«Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene
spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride
trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken
rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra
PST og hentet fra andre pågående konflikter.

En del av øvelsesaktiviteten vil finne sted på områder med kritisk og sårbar infrastruktur,
som også kan være tilgjengelige for sivile. Dette innebærer at det vil kunne være en viss grad
av synlighet av militært personell ved lokasjoner som kan være utsatt for hybrid krigføring.
Øvingsaktiviteten vil være markert med skilter og aktivitet er koordinert med de ansvarlige
på lokasjonen. Det vil kunne bli potensiell interaksjon med offentligheten, men uten risiko
for befolkningen for øvrig.


Øvelsen dekker også sentrale forberedelser for bredden av spesialistferdigheter til
deployering, og sørger for at personellet er godt utrustet og trent for å møte utfordringer
nasjonalt og internasjonalt.


Minedykkerkommandoen har som sitt hovedoppdrag å håndtere trusler relatert til
eksplosive objekter i det maritime domene. Dette oppdraget gjelder under alle forhold,
enten det er fred, krise eller krig, og inkluderer operasjoner både innenlands og utenlands.


Spørsmål og henvendelser rettes til Sjøforsvarets kommunikasjonsenhet.

Kontakter

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye