Forsvaret

Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO

Del

Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)). Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. -Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

Sjef for Forsvarets sanitet Petter Iversen snakker med en soldat som er i førstegangstjenesten i avdelingen.
Sjef for Forsvarets sanitet Petter Iversen snakker med en soldat som er i førstegangstjenesten i avdelingen. Frederik Ringnes/Forsvaret

-Utnevnelsen av brigader Petter Iversen bekrefter den posisjonen han har i det internasjonale sanitetsmiljøet i NATO. Dette er en solid anerkjennelse, og det er flott at Norge har ressurssterke offiserer som konkurrerer seg til viktige verv, sier viseadmiral Louise K. Dedichen som er sjef for Militærmisjonen i Brussel. -Jeg gleder meg over at også Norge velger å øke bidraget til lederposisjoner i Alliansen.

Første gang for Norge

– Det med stor ydmykhet og stolthet jeg vil tiltre som komiteleder for COMEDS. COMEDS har og vil ha en viktig rolle med å opprettholde helse for NATO’s kollektive forsvarsevne, sier brigader Iversen. Petter Iversen er legespesialist i ortopedisk kirurgi og har gått Forsvarets sjefskurs og Forsvarets stabsskole. -Når jeg tar over i november vil min hovedprioritet være å fortsette samarbeidet mellom de sivile og militære komiteene for helsetjenester for å sikre medisinsk motstandsevne og helseberedskap for avskrekking og et samlet forsvar av alliansen, sier Iversen. Det vil bli første gang Norge innehar vervet.

- Må samarbeide om å forsterke sanitetsressursene

- Medisinsk beredskap og motstandsdyktighet er et nasjonalt ansvar. Samtidig er det en viktig del av grunnmuren for avskrekking og forsvar. Det krever en kollektiv tilnærming for å håndtere felles utfordringer på tvers av alliansen, forteller Iversen. Nylig ble representantene i COMEDS og det sivile motsvaret i NATO Joint Health Group (JHG), enige om retning og prioriteringer for å forsterke medisinsk støtte til kollektivt forsvar av alliansen.

- Nasjonene må samarbeide om å forsterke helseressursene i lys av den endrede situasjonen og tiltakene som gjøres i alliansen. Det er helt nødvendig for vår kollektive motstandsevne, både for humanitære utfordringer og NATO artikkel 5 operasjoner. Dette må COMEDS og Joint Health Group jobbe sammen om, noe vi også gjør, sier brigader Iversen. Dette underbygges fra Brussel av Dedichen: -Økt bemanning, raskere responstid og større volum krever mer av sanitet som fagfelt, og da er det ekstra gledelig at Iversen blir sentral i det videre arbeidet. 

Fakta om COMEDS:

The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS) advises and reports to the Military Committee (MC) on medical matters affecting NATO. More generally, it contributes to preserving and maintaining health and fighting strength of military forces at home and in deployment.

NATO

Fakta Petter Iversen:

Navn: Petter Iversen

Grad: Brigader

Stilling: Sjef Forsvarets sanitet

Utdanning (utdrag):

-        Forsvarets sjefskurs, 2017

-        Forsvarets stabsskole, 2015

-        Spesialist i ortopedisk kirurgi, 2008

-        Cand.med (lege), 1999

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Petter Iversen under en pressekonferanse etter signering av ny avtale med SAS om strategisk luftevakuering.
Petter Iversen under en pressekonferanse etter signering av ny avtale med SAS om strategisk luftevakuering.
Last ned bilde
Petter Iversen, portrettfoto 2024
Petter Iversen, portrettfoto 2024
Last ned bilde
Petter Iversen i NATO hovedkvarteret i Brussel
Petter Iversen i NATO hovedkvarteret i Brussel
Last ned bilde

Lenker

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye