Invitasjon – Lansering av rapporten «Krenkende opplevelser i idretten»

Del

11. juni, 09.00-10.30  - Auditorium Utsikt, Norges idrettshøgskole. Se påmelding under.

Professor emerita Kari Fasting, i samarbeid med Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole, inviterer til lansering rapporten «krenkende opplevelser i idretten» som belyser hva unge voksne har opplevd i idretten av fysiske og psykiske krenkelser og seksuell trakassering det siste året.

I flere år har det vært arbeidet med forebygging av mobbing, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep i norsk idrett. Det norske kunnskapsgrunnlaget for igangsetting av de ulike tiltakene har vært mangelfullt. Det ønsker idretten, sammen med Kari Fasting og NIH å gjøre noe med. Det overordnede målet med prosjektet «Krenkende opplevelser i idretten», er følgelig å skaffe til veie mer informasjon og kunnskap som kan være til nytte i norsk idretts forebyggende arbeid mot og håndtering av ulike typer krenkelser i organisert idrett.  

Program:  
09.00 – Velkommen ved rektor Lars Tore Rogland 
09.10 – Presentasjon av resultat  
09.50 – Panel – hvordan skaper vi en trygg idrett sammen?  
- Ordstyrer: Laila Bokhari  
- Deltakere: Guro Røen, Yngvar Andersen, Nina Sølvberg og Sondre Solheim 
10.20 – Avsluttende ord ved idrettspresident Arne Bård Dalhaug 

Det blir enkel servering og dermed blir frist for påmelding klokken 15.00 mandag 10. juni.  

Ønsker din redaksjon å delta, benytt påmeldingslenken her. 

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Resolusjon: Idretten skal reagerer på risikoatferd2.6.2024 10:39:15 CEST | Pressemelding

NIFs ledermøte i Ålesund fattet følgende resolusjon 2. juni: Idretten speiler samfunnet og vi er nødt til å erkjenne at uønskede hendelser også skjer hos oss. Vi har et stort ansvar for at medlemmene våre er trygge. De siste årene har det vært et betydelig løft i arbeidet knyttet til trygg og etisk idrett. Norsk idrett har blant annet fått et eget digitalt varslingssystem, MittVarsel. Etiske leveregler er vedtatt, og både etisk råd og påtalenemnd er oppnevnt. Idretten må likevel erkjenne at arbeidet som så langt er gjort ikke er tilstrekkelig. Det er fortsatt behov for å utvikle gode tiltak og rammeverk for å sikre tidlig reaksjon på risikoatferd.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye