Arbeidstilsynet

Flere tilsyn for å kontrollere om bedriftshelsetjenesten brukes riktig

Del

Arbeidstilsynet forsterker innsatsen for å kontrollere om virksomheter bruker bedriftshelsetjenesten i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Derfor vil virksomheter i flere utvalgte bransjer nå få kontroller.

Bildet viser en mann som snakker med ei kvinne i et kontorlandskap. Kvinnen har ryggen til kameraet.
TILSYNSINNSATS: I 2024 vil det gjennomføres i overkant av 4000 tilsyn hvor Arbeidstilsynet kontrollerer forhold knyttet til bedriftshelsetjeneste. FOTO: Arbeidstilsynet.

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) dersom risikoforholdene tilsier det.

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomhetene innenfor disse bransjene er i en egen forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste for å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Se hvilke bransjer som har plikt til å knytte seg til bedriftshelsetjenesten

Les om hvordan bedriftshelsetjenesten skal brukes

Bruk av bedriftshelsetjeneste er tema i mange tilsyn

For å redusere sykdom i det norske arbeidslivet, prioriterer Arbeidstilsynet å kontrollere at arbeidsgivere med BHT-plikt bruker bedriftshelsetjenesten i tråd med gjeldende regelverk.

Bruk av bedriftshelsetjenesten er ett av flere tema i mange av våre tilsyn i prioriterte bransjer, som bygg og anlegg, helse og sosial, undervisning og industri.

I tillegg vil vi i 2024 særlig prioritere tilsyn med bruk av bedriftshelsetjeneste i disse bransjene:

  • Hotellvirksomhet og restauranter
  • Rengjøringsvirksomheter
  • Frisører og annen skjønnhetspleie
  • Godstransport på vei
  • Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

I 2024 vil det gjennomføres i overkant av 4000 tilsyn hvor Arbeidstilsynet kontrollerer forhold knyttet til bedriftshelsetjeneste. Det vil brukes ulik metodikk for de forskjellige tilsynene.

Les om Arbeidstilsynets ulike former for tilsyn

Etterspør avtaler, planer og årsrapporter

I BHT-tilsynene må virksomhetene kunne dokumentere at de er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste og at de har god systematikk i hvordan tjenesten brukes i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

– Vi etterspør planer for hvordan virksomheten skal bruke bedriftshelsetjenesten i tiden som kommer. Planene må være dekkende for de spesifikke risikoforholdene som finnes i virksomheten, og må inneholde konkrete og tidfestede forebyggende aktiviteter, forteller Fossbakk.

– I disse tilsynene ber vi også om å få se årsrapporter som oppsummerer hvordan bedriftshelsetjenesten har blitt brukt de to siste årene. Og eventuelt annen relevant dokumentasjon som viser at virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten aktivt for å skape trygge, helsefremmende arbeidsplasser.  

Ved tidligere tilsyn manglet mange planer

Ved tilsyn i 2023 fant Arbeidstilsynet at de fleste undersøkte virksomhetene med BHT-plikt var tilknyttet godkjente bedriftshelsetjenester.

Det som ikke var like oppløftende, var at mange virksomheter manglet planer for hvordan bedriftshelsetjenesten skulle brukes. Arbeidstilsynet avdekte de samme manglene i tilsyn også i femårsperioden 2018–2022. 

– Funnene viser at det er behov for at vi gjennomfører tilsyn med dette temaet. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Og for å bruke en bedriftshelsetjeneste som kan bistå i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten, sier Olaug Iren Fossbakk i Arbeidstilsynet.

Les mer

Arbeidsmiljøloven § 3-3 om bedriftshelsetjeneste

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - kapittel 13: Bedriftshelsetjeneste

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye