Forsvaret

Joint Expeditionary Force øker aktiviteten i Nord-Europa

Del

I dag starter Joint Expeditionary Force (JEF) en måneds lang serie med beskyttende militære operasjoner der sjø- og luftenheter bidrar til sikkerheten til kritisk undersjøisk infrastruktur over hele Nord-Europa.

Denne JEF aktiviteten kalt NORDIC WARDEN er en lignende operasjon som det som ble gjennomført Høsten 2023 - den første av sitt slag, etter en kunngjøring fra JEF-ledere i oktober. Krigsskip, luftenheter og personell fra deltakende JEF-nasjoner kommer til å operere i en rekke områder fra Nord-Atlanteren til Østersjøen, der aktiviteten er koordinert av JEF Northwood Hovedkvarter i Storbrittania.

Kritisk undersjøisk infrastruktur er essensielt for økonomisk aktivitet mellom koalisjoner på tvers av nord-Europa, og enhver trussel, være seg ondartet eller tilfeldig, vil ha en stor påvirkelse på hverdagen til innbygerne i de rammede landene. NORDIC WARDEN aktiviteter samenslår kapasiteter fra alle ti JEF-nasjoner for å overvåke skipsaktivitet i nærheten av undersjøiske energi- og kommunikasjonsruter, samt for å koordinere deteksjon og forbud mot enhver uvanlig eller mistenkelig aktivitet i deres nærhet.

– NORDIC WARDEN viser JEFs forpliktelse til gjensidig sikkerhet og demonstrere hvordan JEF-rammeverket kombinerer styrkene til sine individuelle nasjoner for å gi et enhetlig bidrag til beskyttelse av kritisk undersjøisk infrastruktur. NORDIC WARDEN bygger på suksessen til JEFs første responsalternativ i fjor høst, som også fokuserte på kritisk undersjøisk infrastruktur, og er en del av en systematisk tilnærming for å forstå og svare på potensielle trusler, forteller Oberst Kevin Latchman, JEF Kommunikasjonsdirektør.


NORDIC WARDEN bygger på JEFs evne til å slå sammen flere aktiviteter mellom en rekke nasjoner. Denne aktiviteten demonstrerer hvordan JEF-rammeverket kan kombinere styrken til hver nasjon for å gi en enhetlig kapasitet som eksepmlifiserer JEFs rolle som en nøkkelbidragsyter til regional sikkerhet, og enda viktigere understreker hvordan JEF arbeider sammen med NATO som regionens ultimate sikkerhetsgarantist.

Kontakter

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye