Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Fagskolene svarer på samfunnets behov

Del

Teknologiske fag og helsefag er de mest populære studieretningene ved årets samordnende opptak til fagskolene. Hele 75 prosent av alle som har fått tilbud om studieplass, har fått det innen disse fagområdene.

Tre unge personer som står overfor en PC og diskuterer.
- For å kunne møte de omstillingene vi som samfunn står overfor, har vi behov for flere med solid fag- og yrkeskompetanse, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

- Vi kommer til å ha stort behov for personer med kunnskap innen teknologi og helse i årene som kommer. Både i næringslivet og offentlig sektor er det stor etterspørsel etter denne kompetansen. At nesten 7000 søkere har fått tilbud om studieplass innen disse fagområdene viser hvordan fagskolene svarer på samfunnets behov, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Rekordmange har fått tilbud om studieplass

Gjennom årets samordnede opptak har nesten 9500 personer fått tilbud om studieplass på en høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en økning på over 11 prosent sammenlignet med 2023.

- For å kunne møte de omstillingene vi som samfunn står overfor, har vi behov for flere med solid fag- og yrkeskompetanse. Da er det viktig å rekruttere bredt, og gi flere mulighet til å tilegne seg ny kunnskap. Det er årets fagskoleopptak et godt eksempel på, sier Skule.

Fleksibilitet, et viktig suksesskriterium for fagskolene

Nesten 70 prosent av alle søkere som har fått tilbud om studieplass ved årets fagskoleopptak, har fått det på et nett- eller samlingsbasert studium. Det gjør 2024 til det fjerde året på rad med økning i tilbud til de mer fleksible studiene.

- Søkerne til fagskolene er ofte eldre og mer etablert enn den tradisjonelle søkeren til høyskole eller universitet. Det gjør at fleksibilitet, og muligheten til å kombinere studiene med jobb og familieliv, blir ekstra viktig. Årets opptak styrker dermed trenden vi har sett de siste årene, hvor stadig flere får tilbud om nett- eller samlingsbaserte studier. Siden 2020 har andelen av søkerne som fikk tilbud om et nett- eller samlingsbasert studium økt fra rundt 50 til nesten 70 prosent i år, sier Skule.

2 av 3 med tilbud om plass er menn

Selv om fagskolene opplever økt søking både blant kvinner og menn, og i alle aldersgrupper, er det gruppen med unge menn som øker mest i antall.

- At flere unge menn søker ser til fagskolene henger nok sammen med at menn i langt større grad enn kvinner, søker seg til de teknologiske fagene, som utgjør størsteparten av studieplassene ved fagskolene. Der vi ofte snakker om overvekten av kvinner ved universitet og høyskoler, er bildet motsatt ved fagskolene. Her er mannsandelen rundt 65 prosent, sier Skule.

Ledige studieplasser til fagskoler

Etter hovedopptaket er det fagskoler som har ledige studieplasser.

Fredag 31. mai åpnet det for søking til ledige studieplasser til 275 studier ved fagskoler på Samordna opptak sine nettsider. Oversikten over studier med ledige studieplasser oppdateres jevnlig.

Fakta

Samordna opptak koordinerer opptaket til 26 fagskoler og 27 universiteter og høyskoler.

1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit, NSD og NOKUT.

Tallgrunnlag og fakta om opptaket til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler kan leses i faktanotatet og på statistikksidene til Samordna opptak.

I underkant av 50 prosent av alle fagskulane er med i det samordnede opptaket. Det er dermed om lag halvparten av studieplassane til fagskulane som blir fylt gjennom Samordna opptak. Dei resterande plassane blir fylte via lokale opptak og er ikkje med i desse tala.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om oss

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye