Resolusjon: Idretten skal reagerer på risikoatferd

Del

NIFs ledermøte i Ålesund fattet følgende resolusjon 2. juni: 

Idretten speiler samfunnet og vi er nødt til å erkjenne at uønskede hendelser også skjer hos oss. Vi har et stort ansvar for at medlemmene våre er trygge. De siste årene har det vært et betydelig løft i arbeidet knyttet til trygg og etisk idrett. Norsk idrett har blant annet fått et eget digitalt varslingssystem, MittVarsel. Etiske leveregler er vedtatt, og både etisk råd og påtalenemnd er oppnevnt. Idretten må likevel erkjenne at arbeidet som så langt er gjort ikke er tilstrekkelig. Det er fortsatt behov for å utvikle gode tiltak og rammeverk for å sikre tidlig reaksjon på risikoatferd.

Idrettstinget 2023 vedtok at NIFs sanksjonsregelverk skal gjennomgås for å sikre at NIF, som en frivillig medlemsbasert organisasjon, kan reagere mot enhver form for uønsket atferd.  

Ledermøtet mener det er viktig at idretten reagerer tidlig mot risikoatferd, og ser at en rekke pågående arbeid vil kunne bidra til dette.  

Idrettslagenes mulighet til å reagere tidlig mot risikoadferd hos ledere og trenere vil styrkes i revisjonen av NIFs sanksjonsregelverk.  

Idrettsstyret kan vedta endringer i sanksjonsregelverket i påvente av et revidert sanksjonsregelverk dersom de mener det er nødvendig.  

Det er et pågående arbeid med å revidere retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, der organisasjonsleddenes mulighet til å reagere mot risikosituasjoner vil styrkes.  

Det er også et kontinuerlig arbeid med å fremme kompetanse om risikoatferd.  

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye