Ny rapport: Deltakeravgiften stabil i barne- og ungdomsidretten

Del

Deloitte la i dag frem resultatene fra en ny kartlegging av kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidretten under NIFs Ledermøte i Ålesund.

Senior consultant og prosjektleder fra Deloitte, Kristina Overn Krohn, la frem rapporten om kostnadsdrivere i idretten.
Senior consultant og prosjektleder fra Deloitte, Kristina Overn Krohn, la frem rapporten om kostnadsdrivere i idretten. Foto: Geir Owe Fredheim

Les hele rapporten her.  

Analysene viser en økning i medlems- og treningsavgifter siden 2019, men denne er på nivå med den generelle prisveksten i samme periode. 

–  Undersøkelsen indikerer at idrettslag gjør det de kan for å holde kostnadene nede for å sikre idrettsglede for alle, samtidig som at alt har blitt dyrere i samfunnet. Dette er positivt og samsvarer med de tilbakemeldingene vi får fra idrettsorganisasjonen, sa idrettsstyremedlem Astrid Strandbu i sin innledning før Deloitte fremla funnene i rapporten på NIFs Ledermøte.  

Samtidig viser rapporten at det ligger mørke skyer i horisonten, og det vil kreve en ekstraordinær innsats og særskilte tiltak for å opprettholde et godt og bærekraftig aktivitetstilbud i barne- og ungdomsidretten i årene fremover.  

– Undersøkelsen avdekker flere forhold som gir grunn til bekymring. Det er nedgang i sponsorinntekter til idrettslagene og økning i antallet som ikke kan betale for å delta. Det fremstår også mer krevende å rekruttere frivillige. Til sammen gjør dette det mer utfordrende enn noen gang å holde kostnadene nede i barne- og ungdomsidretten.  Undersøkelsen viser at vi har utfordringer som idretten ikke kan løse alene. Vi ser at staten og kommunene også må bidra for at vi skal opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom fremover, avsluttet Strandbu.  

NIFs Ledermøte i Ålesund kom også med innspill til et utkast til en nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer som skal legges frem for vedtak under Idrettstinget 2025. 

Utvalgte funn fra undersøkelsen 

  • Undersøkelsen viser at samlet sett for grenene som er undersøkt har majoriteten av klubbene samlet nivå på medlems- og treningsavgifter under 3000 kroner i året. 

  • 42 prosent av idrettslagene oppgir at inntektene fra lokale sponsorer har gått ned de siste årene, og halvparten av klubbene opplever at færre betaler treningsavgift og egenandeler de senere årene. 

  • Gjennomgående beskriver særforbund og idrettslag at det etter pandemien har blitt vanskeligere få folk til å stille opp frivillig i driften av idrettslaget, for eksempel som trenere.  

  • Særkretsene og klubbene beskriver at summen av disse forholdene gjør at det blir vanskeligere å sikre en bærekraftig økonomi i idrettslagene uten å velte kostnadene over på medlemmene.  

  • Samtidig gir både særforbund og kretser tydelig uttrykk for betydningen av å kommunisere at det ikke trenger å være dyrt å delta i barneidretten. I innspillsmøter og intervjuer er det vist til at deltakelse ofte er langt billigere enn det gis inntrykk av, samt at klubbene i stor grad legger til rette for å holde kostnader nede, blant annet til utstyr. 

Fakta om undersøkelsen 

Kartleggingen omfatter de 8 største grenene i barne- og ungdomsidretten. De utvalgte grenene har rett i underkant av 70 % av aktive medlemmer i alderen 6-19 år. Funnene i rapporten baserer seg på svar fra 1030 idrettslag, 8 innspillsmøter med representanter fra de ulike grenene og 17 dybdeintervjuer med utvalgte idrettslag.  

Kontakter

Bilder

Idrettsstyremedlem Astrid Strandbu innledet til temaet om økonomi som barriere i idretten.
Idrettsstyremedlem Astrid Strandbu innledet til temaet om økonomi som barriere i idretten.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye