Samferdselsdepartementet

Foreslår løyvekrav for varebiler

Del

Regjeringen følger opp handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår nå løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn. Forslaget sendes ut på høring fra Statens vegvesen i dag.

– Alle som jobber i Norge skal ha trygge arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår. Målet med forslaget om løyvekrav for varebiler er en ryddig næring og at hverdagen til varebilsjåførene skal bli bedre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslaget som sendes på høring i dag gjelder for varebiler som brukes i godstransport mot vederlag. Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn har i liten grad vært regulert, men i 2022 innførte Norge løyvekrav for internasjonal godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn, i tråd med EUs mobilitetspakke. Nå foreslår Samferdselsdepartementet å innføre tilsvarende regler for nasjonal godstransport med slike varebiler.

To alternativer på høring

– Det har tidligere manglet et regelverk for å møte utfordringene med useriøse aktører, høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for varebilsjåfører i Norge. Det vil vi gjøre noe med nå, sier Nygård.

Hovedforslaget som sendes på høring innebærer å senke vektgrensen for når løyveplikt for nasjonal godstransport inntrer, og stille krav om godstransportløyve (felleskapsløyve) for de berørte virksomhetene.

Alternativt foreslås det å innføre «varebilløyve», en egen nasjonal løyvetype.

Et slikt nasjonalt «varebilløyve» vil ikke være omfattet av EU-kravene og vi står da noe friere når det gjelder innholdet i kravene. Statens vegvesen mener likevel at det er fornuftig at flere av EU-kravene også gjøres gjeldende for det nasjonale løyvet.

Det er ikke veldig store forskjeller mellom de to alternativene, men det nasjonale løyvet krever noe mindre fagkompetanse.

– Forslaget om løyvekrav også for varebiltransport skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, gi likere konkurransevilkår og sørge for at også de som jobber i denne delen av transportsektoren har arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier, sier Nygård.

Høring om innføring av løyveplikt for nasjonal godstransport med varebil

Høringsfristen for forslagene er 1. september.

Gjelder for varebiler som driver godstransport mot vederlag

Det er estimert at det finnes 23 000 varebiler som brukes i nasjonal godstransport i Norge, og hvor transportøren da må tilfredsstille de nye løyvekravene. Siden denne næringen er uregulert i dag, foreslår Statens vegvesen at kravene skal tre i kraft ett år etter at et slikt løyvekrav vedtas, det vil si innen 1. januar 2026.

Det er varebiler som brukes i godstransport mot vederlag som er omfattet. Håndverkere og lignende som driver egentransport av for eksempel utstyr til eget bruk, vil ikke få krav om løyve.

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Tone Wille ny styreleder i Avinor AS20.6.2024 10:59:19 CEST | Pressemelding

– Regjeringen vil videreføre og styrke Avinor-modellen. Pandemien, og ettervirkningen av denne på flytrafikken og Avinors inntekter, har imidlertid satt selskapet i en krevende finansiell situasjon. For å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser krever dette betydelige tiltak fra både staten og Avinor. Med Tone Wille som ny styreleder, og Fridtjof Berents som nytt styremedlem, forsterker vi den finansielle kompetansen i styret, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ståle Gjersvold valgt inn i styret i Bane NOR13.6.2024 13:20:59 CEST | Pressemelding

– Bane NOR planlegger og gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter, som skal utvide kapasiteten på jernbanen og bidra til økt punktlighet. Jeg har høye forventninger til at byggeprosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som hensynet til sikkerhet, klima og natur ivaretas på en god måte. Med sin erfaring fra styring og ledelse av store industriprosjekter og infrastrukturvirksomhet, har Ståle Gjersvold en svært relevant kompetanse for styret i Bane NOR, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Nye Veier AS: Trond Bokn valgt inn som nytt styremedlem10.6.2024 13:48:33 CEST | Pressemelding

– Nye Veier har et høyt aktivitetsnivå innen utbygging. Selskapet jobber kontinuerlig med å oppnå mer vei for pengene, og samtidig øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i planleggingen og gjennomføringen av utbyggingsprosjektene sine. Som nytt styremedlem vil Trond Bokn tilføre styret relevant erfaring fra ledelse, utvikling og styring av store industriprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye