HAR UTVIKLET DIGITALT VERKTØY MOT MOBBING I ARBEIDSLIVET

Del

GRÜNDEREN STANLEY HOFSTÆDTER LANSERER NYTT INNOVATIVT DIGITALT VERKTØY MOT MOBBING I ARBEIDSLIVET. Ved å innføre verktøyet kan samfunnet spares for milliarder i lavere sykefravær. 

Kristiansanderen Stanley Hofstædter (t.v) lanserer nå sitt andre digitale verktøy i kampen mot mobbing, LIFE ARBEID. En av hans samarbeidspartnere er fylkesordfører i Agder Arne Thomassen.
Kristiansanderen Stanley Hofstædter (t.v) lanserer nå sitt andre digitale verktøy i kampen mot mobbing, LIFE ARBEID. En av hans samarbeidspartnere er fylkesordfører i Agder Arne Thomassen. Stanley Hofstædter

Med et stjerne-team i ryggen bestående av stortingspolitikere, fylkesordførere og ordførere så er Stanley Hofstædter på ny aktuell med enda et digitalt verktøy og en metode mot mobbing.

I september ifjor lanserte Hofstædter verktøyet LIFE SKOLE. Et verktøy og en metode for å stoppe mobbing i skolene. Denne gangen er det mobbing i arbeidslivet som skal vekk. LIFE ARBEID vil føre til tryggere ansatte og et bedre arbeidsmiljø. Et bedre arbeidsmiljø vil igjen føre til mindre sykemeldinger. Vi vet at nærmere 80% av sykemeldinger er begrunnet med dårlig arbeidsmiljø. Med et verktøy som LIFE ARBEID på plass i alle landets bedrifter, så kan samfunnet bli spart for milliarder av kroner. 

Stanley Hofstædter fortsetter kampen mot mobbing. Hofstædter har tidligere vært aktuell da han utviklet et digitalt verktøy og en metode kalt LIFE SKOLE for å få slutt på mobbing i skolen. LIFE SKOLE (som starter testing av verktøyet i august 2024) har fått bred støtte fra samtlige politikere i landet som fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Mathias Bernander i Kristiansand.

MOBBING 
I en spørreundersøkelse fra 2023 svarte 15,7% av ansatte at de hadde blitt utsatt for vold, trakassering, trusler eller mobbing på jobb de siste 12 månedene

I Arbeidstilsynets rapporter skriver de at rundt 86.000 personer i Norge opplever mobbing på arbeidsplassen daglig. Mobbing på arbeidsplassen kan føre til at man blir psykisk syk, får angst, og blir ufør. I verste fall kan det føre til selvmord.

Det er årlig rundt 60 personer som tar sitt eget liv på grunn av mobbing på arbeidsplassen. Arbeidslivstelefonen i Mental Helse mottar daglig henvendelser fra kvinner og menn over hele landet. 55 prosent av henvendelsene dreier seg om trakassering og mobobing på arbeidsplassen. Innringerne kan fortelle at de blir truet, uthengt og mistenkeliggjort av både kollegaer og ledere

HISTORIE
I over 4 år har Hofstædter jobbet med å utvikle digitale verktøy og en metode som kombinert vil utrydde mobbing i skolene og i arbeidslivet. Det har tatt lang tid. LIFE SKOLE skal testes ut ved 6 ungdomskoler og 6 videregående skoler i august 2024.

Etter testperioden sendes verktøyet videre inn til Kjell I Robstad(Krf), som sammen med kunskapsministeren leverer verktøyet til departementet som vil fremme forslag om at LIFE SKOLE skal testes nasjonalt. Departementet ønsket at verktøyet skulle ha vært innom en testperiode i skolene før det ble fremmet forslag om nasjonalt bruk.

Nå er verktøyet til arbeidslivet også endelig klar sier Hofstædter, og det kommer til å bli revolusjonerende i kampen mot mobbing.

Hofstædter har bred politisk støtte. Fylkesordfører Arne Thomassen sier til lister24 at han heier på prosjektet, det samme gjør politisk ledelse i Kristiansand og ordfører Matias Bernander som stiller seg støttende bak prosjektet. Tidligere stortingsrepresentant I KRF Hans Fredrik Grøvan har også vært med å hjelpe Stanley å få prosjektet opp og frem.

BLE OPPSØKT AV NAV OG ARB.TILSYNET

Under en presentasjon av det digitale verktøyet LIFE SKOLE ved Coworx i Kristiansand, ble Hofstædter oppsøkt av representanter fra Nav og Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet var imponert over verktøyet Life Skole og ønsket derfor å høre om muligheten for en lignende digital løsning til bruk i arbeidslivet. 

På bakgrunn av muligheten for et betydelig lavere sykefravær med en slik metode/digital løsning var Nav også interessert i om dette var mulig.

Hofstædter bekreftet at dette var mulig, og at han ville gå i gang med dette så fort han var ferdig med arbeidet rundt LIFE SKOLE.

Det digitale verktøyet og metoden LIFE ARBEID er nå ferdig og klar for bruk.

UTVIKLET PÅ SAMME PRINSIPP 

Verktøyet Life Arbeid er utviklet på samme prinsipp/metode som verktøyet Life Skole. Begge verktøyene har en digital si fra tjeneste, et holdningskapende arbeid og en belønningsordning. Men verktøyet til arbeidslivet er allikevel litt annerledes. Et verktøy i arbeidslivet som reduserer mobbing vil få ned sykemeldingene, noe som kan gi store økonomiske besparelser for bedrifter og samfunnet vårt generelt sett. 

OVERBEVIST

Stanley Hofstædter er overbevist om at hvis verktøyet og metoden brukes på riktig måte, så vil mobbing utryddes fra arbeidslivet fullstendig. Med et verktøy som forhindrer mobbing på arbeidsplassen så vil de ansatte også bli mer profesjonelle i arbeidstiden sin.

Kombinasjonen av det digitale verktøyet, holdningskampanjen og belønningsordningen for å “si fra”, vil i de fleste tilfellene føre til at ingen tør å mobbe i arbeidstiden. Dersom noen skulle våge å mobbe, så skjer det neppe mere enn 1 gang. Belønningsordningen vil gjøre mobberen svært upopulær da han ødelegger mulighetene til å vinne for alle på arbeidsplassen, måned etter måned.

HVORDAN FUNGERER LIFE ARBEID ?

DIGITALT VERKTØY/APP

Alle ansatte oppretter først en egen konto med eget brukernavn og passord. Etter at kontoen er opprettet  logger de seg inn via app´n på telefonen, nettbrettet eller pc´n sin.

Første gang de ansatte logger seg inn på kontoen blir de satt på en liste for godkjenning hos administrator. Personalsjefen kontrollerer hver og en av de ansatte, slik at det kun er ansatte som får tilgang til verktøyet. Når man først har blitt godkjent får man tilgang til de forskjellige tjenestene.

En av disse tjenestene heter SI FRA. Denne tjenesten gir de ansatte mulighet til å melde i fra om mobbing på arbeidsplassen. Ingen andre ansatte kan se meldingene som sendes til ledelsen, men ledelsen vil derimot ikke få noen falske meldinger ettersom at man er innlogget i tjenesten med eget brukernavn.

Man kan melde i fra om seg selv, på vegne av andre eller som vitne til mobbing.

HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID

Det holdningskapende arbeidet er ikke bare viktig, det er avgjørende for at Life Arbeid skal fungere optimalt. Oppfordringer om å bruke appen for å Si fra om mobbing henger synlig i form av skilt, plakater eller bannere på alle toaletter, kantiner og fellesareal. Daglige påminnelser om at på denne arbeidsplassen passer vi på hverandre og vi tolererer ikke mobbing. I år er det vår tur til å bli kåret til distriktets beste bedrift med 0 mobbing.

BELØNNINGSORDNING

  1. PREMIERING BESTE BEDRIFT I FYLKET
    Månedlig er det et oppslag med månedens resultat fra alle bedriftene i samme fylket som konkurrerer mot hverandre. Bedriftene rangeres etter antall registrerte saker månedlig, hvor de med færrest saker kommer høyest. De ansatte vil da med stor entusiasme kunne følge bedriften sin hver måned i konkurranse med de andre i distriktet og på landsbasis. Det er en årets kåring av distriktes beste bedrift og landets beste bedrift som premieres med for.eks en reise for hele bedriften og et trofe. Det månedlige oppslaget og premieringen vil motivere mobberen til å avstå fra mobbing da det vil ødelegge for hele bedriften i konkurransen. Den som mobber gjør det for å bli populær og hevde seg, ikke for å månedlig stå som syndebukk foran hele bedriften..
  2. PREMIERING FOR Å SI FRA  
  3. Det premieres også for å si fra om mobbing, for seg selv eller for/sammen med andre dersom det er med å stoppe mobbing. Kriteriet er selvfølgelig at bedriften konkluderer med at saken blir regnet som mobbing. Den som melder fra og den som bevitner/bidrar til at mobberen blir stoppet og de kan da vinne en Iphone, tv eller lignende premie.

For at mobbing skal være interessant så er mobberen avhengig av et publikum, det mobbes svært sjeldent 1 til 1. Mobberen trenger også å være 100% sikker på at dette publikumet er pålitelige. Si fra tjenesten sammen med belønningsordningen gjør at mobberen ikke vil føle seg trygg og i mange tilfeller da avstå fra å mobbe.

MÅ SLÅ HARDT NED PÅ MOBBING 
Hver enkelt bedrift må selv sette sin egen grenser for hva som er mobbing og hvor mange overtredelser man kan ha før tiltak skjer. Men det er viktig å være konsekvent og slå hardt ned på mobbing. Arbeidsmiljøloven er veldig klar når det gjelder mobbing og konsekvensene det skal få.

Kombinasjonen av det digitale verktøyet, det holdning-skapende arbeidet og belønningordningen vil så å si utrydde mobbing på arbeidsplassene.

Bilder

Dokumenter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Life digitale verktøy mot mobbing

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Life digitale verktøy mot mobbing på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Life digitale verktøy mot mobbing

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye