Andregangstildeling midler psykisk helsevern og TSB

Del

Helse Midt-Norge styrker sin satsning for å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB) ved å tildele midler til fire nye prosjekter i andre tildelingsrunde.

Mostphotos

- Vi har stor tro på at disse prosjektene vil bidra til å møte de utfordringene vi står overfor når det gjelder bemanning, rekruttering og kompetanse innen PH og TSB, sier Ragnhild Johansen, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Delprosjektene slutter seg til en større prosjektorganisasjon som sammen skal bidra til å sikre og styrke kritisk kompetanse, rekruttere og beholde fagfolk, fremme innovasjon og tverrfaglig samarbeid, samt utvikle tjenestene Helse Midt-Norge (HMN) leverer innen PH og TSB.

Les nyhetssak om utlysning av prosjektmidler

Det regionale hovedprosjektet for å sikre kritisk kompetanse innen PH og TSB er en viktig satsning for å møte en økende etterspørsel etter helsetjenester og en mangel på tid og ressurser i HMN. Styret i Helse Midt-Norge RHF besluttet i september 2023 å tildele inntil 100 millioner kroner til prosjekter som vil sikre kritisk kompetanse innen psykisk helsevern og TSB for perioden 2024-2026.

Les forprosjektrapport for satsingsområdene innen hovedprosjekt Sikre kritisk kompetanse i PH og TSB

Sikrer felles måloppnåelse 

Den overordnede prosjektorganiseringen er en omfattende satsning med mål om å samle og koordinere erfaringer fra spesialisthelsetjenesten. Ambisjonen er å skape resultater som er relevante og kan dras nytte av på tvers av geografi og fagfelt.

- Til nå har prosjektet vært preget av høy energi og innovasjon, og har allerede mobilisert bred deltakelse, generering av nye ideer, effektivt samarbeid og kontinuerlig forbedring. I de kommende årene vil delprosjektene utvikle løsninger for å styrke tilgangen til spesialister, utvikle kompetanse, bygge nettverksstrukturer og løse den samlede oppgavemengden på enda bedre måter i Helse Midt-Norge, sier Johansen.

Gjennom prosjektstøtteaktiviteter og arenaer for utveksling av erfaringer, kunnskap og løsninger, har vi ambisjoner om å styrke det regionale nettverksarbeidet og fremme felles måloppnåelse for å sikre kritisk kompetanse.

Les nyhetssak om førstegangstildeling

Markerer en milepæl

Vi har gleden av å kunngjøre at alle fire prosjekter som søkte i denne runden blir tildelt midler. Prosjektene som får midler i denne tildelingsrunde er som følger:

  • Etablering av ambulerende APSD-team (atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens)
  • Etablering av TSB-skole for styrket kompetanse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Tidlig avklaring – rask og fleksibel helsetjeneste med spesialist i front i psykisk helsevern
  • Etablering av regionalt kompetansenettverk for behandling ved personlighetsforstyrrelser

- Prosjektene besitter et betydelig potensial for å oppnå våre overordnede mål, er i tråd med nasjonale og regionale prioriteringer og har vist en høy grad av tverrfaglig samarbeid og innovasjon. Vi gratulerer med tildeling, og takker for innsatsen som er blitt lagt ned i utviklingen av prosjektene og søknadene, sier Johansen.  

Ny og spennende fase

Disse fire nye prosjektene slutter seg til de fire prosjektene som fikk tildeling i februar, og hovedprosjektet går nå inn i en ny fase. Vi ser frem til det videre samarbeidet, og er ivrige etter å komme i gang med de positive endringene prosjektene vil skape for oss og tjenestene vi tilbyr.

Les mer om området psykisk helsevern i Helse Midt-Norge

Les mer om området tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Midt-Norge

Kontakter

Medievakt Helse Midt-Norge RHFMedievaktKommunikasjonsavdelingen

Medievakta hos Helse Midt-Norge RHF tar seg av alle henvendelser fra media.

Tel:46886618info@helse-midt.no

Bilder

Konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Ragnhild Johansen.
Konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Ragnhild Johansen.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Midt-Norge RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Midt-Norge RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye