Forsvaret

Militære helikoptre over Fosen og deler av Hitra

Del

Det vil være økt aktivitet med militære helikopter på Fosen og østre del av Hitra fra tirsdag 28. mai til fredag 31. mai.

Bell 412 tar av fra Ørland flystasjon under Cold Response 2022.
Bell 412 tar av fra Ørland flystasjon under Cold Response 2022. Foto: Ole Andreas Vekve, Forsvaret

Publikum i berørte områder vil måtte påregne økt helikopteraktivitet på dagtid. Det vil ikke bli flyvning etter kl. 20. På grunn av øvingen kan helikoptrene av typen Bell 412 fly lavt og gjennomføre unormal manøvrering.

Forsvaret presiserer at dette er rutinemessig og viktig trening. Treningen for helikopterbesetningen foregår hele året i ulike deler av landet.

Bell 412

Helikopteret er et multirolle-helikopter som har hatt en variert oppdragsportefølje i form av støtte til Forsvarets spesialavdelinger, Hæren, politiet, transport av personell og materiell, rekognosering og overvåking. Bell 412 har også bistått med støtte til blant annet slokking av skogbrann, søk og redning eller som mobil kommandoplass.

Fra 2019 har helikoptrene og 339 Special Operations Aviation Squadron (339 SOAS) vært dedikert til spesialstyrkene. 18 Bell 412 helikoptre er fordelt mellom en operativ avdeling på Rygge, og en utdanningsavdeling på Bardufoss.

Bilder

Bell 412 tar av fra Ørland flystasjon under Cold Response 2022.
Bell 412 tar av fra Ørland flystasjon under Cold Response 2022.
Last ned bilde
Bell 412 i formasjon over Østlandet
Bell 412 i formasjon over Østlandet
Last ned bilde

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye