Forsvaret

Ubåt til Oslo i helgen

Del

Til helgen kan de som ferdes i Oslofjorden få med seg at den norske ubåten KNM Utvær besøker hovedstaden.

Ubåten KNM Utvær (S303) i overflatestilling på Vestlandet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Ubåten KNM Utvær (S303) i overflatestilling på Vestlandet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Besøket til Oslo er en del av ubåtens kontinuerlige patruljering i norske farvann.

  • Ubåter er en av få militære kapasiteter som kan operere skjult over lengre tid. Dette kombinert med en enorm slagkraft gjør ubåtene til et viktig verktøy for å avskrekke en fiende fra å angripe Norge, sier kommandør Jim Robertsen, sjef ubåttjenesten.

Forsvaret har hatt ubåter ute på patrulje siden 1909. Norge er i gang med å anskaffe minst fem nye ubåter sammen med Tyskland, som skal erstatte dagens ubåter. Nye norske ubåter er et betydningsfullt bidrag til NATO og tilfører en svært viktig militær ressurs i nordområdene.

Kontakter

Bilder

Ubåten KNM Utvær (S303) i overflatestilling på Vestlandet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Ubåten KNM Utvær (S303) i overflatestilling på Vestlandet. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Last ned bilde

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

Norsk brigader og lege valgt til lederverv i NATO21.6.2024 13:26:05 CEST | Pressemelding

Sanitetssjefen i Forsvaret, brigader Petter Iversen er valgt som påtroppende komiteleder for sanitetssjefene i NATO (Chair for The Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS)). Valget ble i dag godkjent av Militærkomiteen (MC) i NATO . -Det er en stor anerkjennelse for Forsvaret og brigader Petter Iversen at NATO har gitt han denne tilliten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. -Jeg er trygg på at Forsvaret og Norge vil leve opp til forventningene.

Minedykkerkommandoen trener på å hindre sabotasje av kritisk infrastruktur.9.6.2024 11:23:03 CEST | Pressemelding

Fra 3. til 14. juni vil Sjøforsvaret og Minedykkerkommandoen (MDK) gjennomføre øvelsen «Counter Sabotage» i Bergensområdet. Denne øvelsen har som hovedmål å trene spesialiserte maritime enheter innen eksplosivrydding, i situasjoner preget av hybride trusler. Det er en viktig del av øvelsen å øke forståelsen og kunnskap for problematikken rundt sabotasje mot kritisk infrastruktur. Scenarioene er basert på dagens trusselbilde fra PST og hentet fra andre pågående konflikter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye