Fortsatt nedgang i byggvarehandelen

Del

Byggvarehandelen falt med 4,3 prosent i 1.tertial 2024 fra samme periode året før.

Aslaug Koksvik, direktør Virke byggevarehandel.
Aslaug Koksvik, direktør Virke byggevarehandel. Virke

I første tertial 2024 falt omsetningen til byggevarehusene med 4,3 prosent. Det var nedgang i store deler av landet og størst var fallet i Telemark, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet.

Det var proffmarkedet som sto for hele negangen i årets første måneder, med et fall på 7,5 prosent.

-Proffmarkedet fortsetter å gå tilbake som følge av den kraftige negangen i nye byggeprosjekter, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggvarehandel.

Det økte rentenivået, sammen med faktorer som svakt nyboligsalg og høye byggekostnader, har bidratt til stor nedgang i byggeprosjekter som igangsettes. Dette reduserer etterspørselen etter byggevarer.

Omsetningen av byggevarer i privatsegmentet steg med 2,8 prosent i 1.tertial 2024, fra samme periode i 2023. 

-Vi ser endelig tegn til at privatmarkedet snur oppover igjen, etter en lang peride med negang, sier Koksvik.

-Dersom aktiviteten i byggevarehandelen og byggenæringen blir lav lenge, kan verdifull kompetanse forsvinne som næringen trenger når markedet snur igjen. Den svake utviklingen tilsier større offentlige prosjekter enn det som ligger inne i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. I tillegg bør det satses mer på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, avslutter Koksvik. 

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Virke er handels - og tjenestenæringenes hovedorganisasjon. Våre 25 000 medlemsvirksomheter er ledende på alt fra å vaske gulv til å arrangere konserter, pleie eldre og ta vare på de yngste, selge mat, malerkoster, madrasser, og alt det andre vi har behov for. Handels- og tjenestenæringene gir hverdagen innhold.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye