Norges idrettsforbund

Invitasjon til Ledermøtet 2024

Del

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inviterer media til Ledermøtet 2024 i Ålesund den 31. mai til 2. juni.

Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund
Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund

Når: 31. mai til 2. juni

Hvor: Ålesund, Scandic Parken

Ledermøter avholdes de årene det ikke er idrettsting. Idrettstinget 2023 besluttet at idrettsstyret skal tilrettelegge for en møteplass for idrettspolitisk diskusjon i tilknytning til Ledermøtet. Dette innebærer at det vil være behandling av formelle saker på fredag (jf. NIFs lov, paragraf 3-6 pkt. 6; Saker som skal behandles på Ledermøtet), og idrettspolitiske diskusjoner på lørdag og søndag.

Ledermøtet 2024 vil derfor inneholde både en formell del (fredag) og en uformell del (lørdag og søndag). Media vil foruten invitasjon til den formelle delen også inviteres til utvalgte sesjoner i den uformelle delen gjennom helgen.

De utvalgte sesjonene handler om det som foregår fra scenen. Dette står nærmere angitt i presseprogrammet nedenfor. Det er lagt opp til flere pauser for pressen i den uformelle delen lørdag og søndag, dette på bakgrunn av gruppearbeid, walk and talk og lignende.

Foreløpig program (tidspunkter kan endres):

Fredag 31. mai: 14.00-18.00

1. Åpning ved idrettspresidenten

1.1 Hilsningstaler

2. Konstituering

2.1 Godkjenning av de fremmøtte representantene

2.2 Valg av dirigent

2.3 Valg av protokollfører

2.4 Valg av to personer til å underskrive protokollen

2.5 Godkjenning av innkallingen

2.6 Godkjenne forretningsorden

2.7 Valg av redaksjonskomité

3. Idrettspresidentens tale

4. Behandling av idrettsstyrets årsberetning 2023

5. Godkjenning av de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder

behandling av revisors beretning og kontrollutvalgets beretning

5.1 NIFs årsregnskap 2023

5.2 Revisors beretning 2023

5.3 Kontrollutvalgets beretning 2023

6. Idrettsstyrets statusrapportering og orientering

7. Idrettsstyrets forslag til resolusjoner

8. Orienteringer fra valgkomiteens leder

9. Orientering fra Antidoping Norge

10. Avslutning

 

Lørdag 1. juni: 09.00-18.00 (utvalgte sesjoner for pressen)

09.00-09.45: Status på «Idretten vil!» og arbeid med sentrale temaer i strategien

09.45-10.20: Tiltak mot økonomiske barrierer

12.30-13.10: Anleggspolitisk arbeid

15.30-15.50: Forenkling av hverdagen i idrettslagene

17.00-17.30 Panelsamtale/dilemmadiskusjon

Søndag 2. juni: 09.00-12.00 (utvalgte sesjoner for pressen)

09.00-09.20: Forberedelser til De olympiske og paralympiske leker i Paris 2024

09.20-09.50: Godt styresett (statusrapportering)

10.40-10.50: Prosess frem mot Stortingsvalget i 2025

11.10-11.40: Internasjonale idrettspolitiske saker

11.40-11.55: Vedta resolusjoner

 

Påmelding:

Media som ønsker å delta på Ledermøtet bes melde seg på i dette skjemaet. Fint om redaksjonene kan melde inn hvor mange som kommer fra dere, navn kan eventuelt ettersendes. Frist for påmelding er onsdag 29. mai.

Overnatting:

Idrettsforbundet har noen rom ledige på Scandic Parken. Ønsker du overnatting, send en e-post til arrangementsrådgiver Kaja Græsholt (kaja.graesholt@idrettsforbundet.no). Frist for dette er fredag 24. mai.

Informasjon om Ledermøtet 2024 finnes her.

Idrettsforbundet ønsker dere velkommen til Ledermøtet 2024!

Kontakter

Pressevakt NIF

(Hverdager 16.00-23.00, lør/søn 09.00-23.00)

Tel:+47 22565688

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye