Felleskjøpet Agri

Stadig flere fornyer enga uten jordbearbeiding

Del

I løpet av de siste årene har salget av såvarer for å ta vare på enga vokst formidabelt.

Når det skal direktesåes eng, må en bruke såutstyr som sikrer frøet god jordkontakt uten å begrave det. Her fins flere løsninger. En elegant variant er Einböck Pneumaticstar grasfrøsåmaskin. Den fjerner dødt gras og sikrer jordkontakt for frøet.
Når det skal direktesåes eng, må en bruke såutstyr som sikrer frøet god jordkontakt uten å begrave det. Her fins flere løsninger. En elegant variant er Einböck Pneumaticstar grasfrøsåmaskin. Den fjerner dødt gras og sikrer jordkontakt for frøet. Foto: Felleskjøpet

Siden lanseringen i 2021 har Felleskjøpet Agri nesten tredoblet salget av frøblandingene SPIRE Surfôr Pluss 90 og SPIRE Resåing målt i antall kilo. Fra fjorårssesongen til årets sesong er økningen på over 33 prosent.  SPIRE Resåing er en spesialblanding beregnet på å så inn i eng med overvintringsskader – og som skal gi avling i såingsåret. Blandinga består i hovedsak av flerårig og westerwoldsk raigras, samt rødkløver. Dette er arter som skal gi avling i såingsåret. SPIRE Surfôr Pluss 90 er velegnet til å så inn i tynn eng. Dette bør gjøres årlig for å utsette omlegging av enga og sikre  god kvalitet og stor avling i flere år.

– Det er positivt å registrere at stadig flere blir opptatt av å ta vare på enga på en effektiv måte. Ved å bruke SPIRE Surfôr Pluss 90 eller SPIRE Resåing kan du gi enga nytt liv uten jordbearbeiding, sier Jon Atle Repstad, produktsjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Vil endre seg

Enga vil forandre seg over tid. Ung eng gir bedre avling en eldre. Dette skyldes i stor grad at sammensetningen av grasarter forandrer seg i forhold til det man sådde. Uansett hvor nøye og forsiktig man er med enga, vil det alltid bli en nedgang i produktiviteten og en økning av uønskede planter gjennom engperioden.

Samtidig som avlinga går ned utover i engperioden, vil også artssammensetningen i enga bli endret. Timotei og rødkløver vil ofte går raskt ut, mens engrapp og hvitkløver er mer utholdende. En svært viktig endring er at kveke kommer inn og etterhvert kan dominere enga. Når enga blir tynn vil også annet breiblada ugras komme inn og ta betydelig plass.

Et godt alternativ

For å oppnå god avkastning og høy fôrenhetskonsentrasjon er det derfor nødvendig å legge om enga hvert 3 – 4 år. Denne løsningen er for mange vanskelig og kostnadskrevende.

– Oversåing eller vedlikeholdssåing med flerårig raigras og eventuelt rødkløver kan da være et godt alternativ. Dette kan sikre høy avkastning i mange år og full omlegging kan utsettes. Det er denne løsningen vi ser stadig flere bønder gjennomfører. Våre tall viser at vestlandsbonden fører an. I denne regionen har salget av SPIRE Resåing firedoblet seg siden 2021, sier Repstad.

Han påpeker at en sukessfaktor for å lykkes med resåing er å starte vedlikeholdssåingen med SPIRE Surfôr Pluss 90 allerede i første engår etter en fullstendig omlegging.

– Vedlikeholdssåingen må komme i gang før det opprinnelige graset har gått ut og gitt mulighet for ugras til å etablere seg. Dette arbeidet må fortsette hvert år, selv om enga ser bra ut. Målet er ei eng som består av energirike og ønskede grasarter som kan vare i mange år, sier Jon Atle Repstad i Felleskjøpet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Produktsjef Jon Atle Repstad har sett en sterk økning i salget av frøblandingen SPIRE Resåing siden blandingen ble lansert i 2021.
Produktsjef Jon Atle Repstad har sett en sterk økning i salget av frøblandingen SPIRE Resåing siden blandingen ble lansert i 2021.
Last ned bilde

Lenker

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye