Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har gjeve Statnett løyve til å bygge ny transformatorstasjon i Fortun

Del

Den 16. mai gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett SF løyve til å bygge ein ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.

Foto: Statnett

 Viktig for straumforsyninga i Vestland

-Statnetts anlegg i Fortun treng oppgradering for å sikre forsyningstryggleiken i regionen. I tillegg vil ein ny stasjon gjere det mogleg å knyte til ny fornybar kraftproduksjon, inkludert vasskraftprosjekt som tidlegare er gjeve konsesjon, seier Ingrid Myrtveit, seksjonssjef i NVE.

Ny bru over Fortunselvi

I tillegg til stasjonen, har Statnett mellom anna fått løyve til å erstatte brua mellom Skagen og Yttri/Jamnene med ei ny og større bru. Denne er naudsynt for å gjennomføre anleggsarbeidet og for å transportere transformatorar til den nye stasjonen.

Stiller krav til anleggsarbeidet

Gjennom høyring av søknaden, folkemøte og synfaring, meiner vi at vi har funne den beste løysinga for plassering og utforming av stasjonen. Vi stiller óg krav om at Statnett skal lage ein detaljplan som skal syne korleis anleggsarbeidet skal gjennomførast for å minimere verknadene for lokalsamfunnet. Planen skal godkjennast av NVE før arbeidet kan starte.

Søknad, anleggskonsesjon, bakgrunnsnotat og vedlegg er tilgjengeleg på www.nve.no/8702/A.

Kontakter

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef nettkonsesjonar: Ingrid Myrtveit, inmy@nve.no 22959328

Sakshandsamar: Jan Are Gildestad, jag@nve.no 22959438

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye