Fagforbundet

Lønnsoppgjøret for sykehusene i havn

Del

Fagforbundet og Spekter kom i natt i mål med det sentrale oppgjøret for sykehusene. Det gis et generelt tillegg til ansatte på minimum 22 000 kroner.

Lønnsforhandlingene for sykehusene Spekter og Fagforbundet.
Forhandlingsleder for Fagforbundet Helene Skeibrok og Spekters forhandlingsleder Bjørn Skrettegård. Fagforbundet

Fagforbundets delegasjon er fornøyd med resultatet.

– Etter flere år med reallønnsnedgang, har det vært ekstra viktig for oss å gi et løft til våre medlemmer i sykehusene. Vi har sikret gode sentrale tillegg til alle, og vi har fått til et løft på minstelønnsnivåene for fagarbeidere, sier Helene Skeibrok, forhandlingsleder for Fagforbundet. 

– Dette er en god start. Nå gjenstår de lokale forhandlingene, legger hun til.

Det gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, og det er sikret at ingen får et mindre tillegg enn 22 000 kroner. Oppgjøret er imidlertid ikke ferdig med dette. Nå går oppgjøret videre til lokale forhandlinger der det forventes at oppgjøret samlet sett blir på linje med frontfaget, altså om lag 5,2 prosent.

Satser på heltid

Fagforbundet og Spekter er enige om å fortsette arbeidet med å få opp andelen heltidsansatte i sykehusene. 

– Vi har et felles ønske om å bygge en heltidskultur. Da må vi legge til rette for oppgavedeling og god organisering av arbeidsprosesser, sier Skeibrok. 

Ubekvemstillegg

For ordinært arbeid mellom klokka 00.00 lørdag og klokka 24.00 søndag er minstesatsen økt til 75 kroner per time.

– Det er avgjørende med høyere tillegg i helgene. Vi vet det gir flere hele stillinger, og det gir en mer rettferdig fordeling av ubekvem arbeidstid, kommenterer Skeibrok.

Helgetilleggene skal gjøre det mer attraktivt for flere å jobbe i helgen, og dessuten bidrar det til at flere får hele stillinger. 

Partene lager en veileder basert på den såkalte trappetrinnsmodellen som skal beregne lørdags- og søndagstillegg. Modellen har som mål å gi høyere helgekompensasjon for folk som jobber ekstra mange lørdager og søndager.

Det er også avtalt at kvelds- og nattillegget for ansatte som jobber dagtid skal være likt som for turnusarbeidere. Satsen er nå 28 prosent, minimum 70 kroner per time. 

Ambulanse

Avlønning av ambulansearbeidere har vært tema også i årets lønnsforhandlinger. Ambulansepersonell er blant gruppene som skal prioriteres i lokale lønnsforhandlinger. 

Det økonomiske resultatet

Med virkning fra 1.7.2024 gis tillegg slik:

• Alle arbeidstakere gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner. 

• Tillitsvalgte som er innvilget permisjon etter overenskomstens pkt. IV 2.2.5 gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, minimum 22 000 kroner. Beløpet i pkt. IV 2.2.5 endres til 527 000 kroner.

null
Minstelønnstabell Spekter helse, 2024 Fagforbundet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lønnsforhandlingene for sykehusene Spekter og Fagforbundet.
Forhandlingsleder for Fagforbundet Helene Skeibrok og Spekters forhandlingsleder Bjørn Skrettegård.
Last ned bilde
Minstelønnstabell Spekter helse, 2024
Minstelønnstabell Spekter helse, 2024
Last ned bilde

Om Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye