NRK

Et løft for NRK, Ensjø og byen

Del

- NRKs nye hovedkontor på Ensjø i Oslo skal bli et kreativt mediehus i verdensklasse og bidra til å gi området og byen et skikkelig løft, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen. Nye illustrasjoner viser mulighetene i NRKs byggeprosjekt.

Slik ser NRKs reguleringsarkitekter Rodeo og Nordic for seg at Ensjøplassen og hovedadkomsten til NRK kan bli.
Slik ser NRKs reguleringsarkitekter Rodeo og Nordic for seg at Ensjøplassen og hovedadkomsten til NRK kan bli. Rodeo/Nordic/Visulent AB

NRK planlegger å flytte inn i nytt hovedkontor på Ensjø i 2029. Forslag til reguleringsplan blir sendt til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i august i år. Nå deler NRK nye illustrasjoner som viser hvilke kvaliteter det nye hovedkontoret på Ensjø kan tilføre området og byen.    
 
Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er begeistret for mulighetene illustrasjonene synliggjør.  
 
- Jeg syns de er inspirerende og informative. De viser at det på Normannsløkka er mulig å realisere et bygg som oppfyller NRKs visjon om et kreativt mediehus i verdensklasse, og som samtidig bidrar til å gi Ensjø og byen et skikkelig løft.  

Hun understreker at dette er foreløpige illustrasjoner som viser potensialet og et mulighetsspenn, og ikke et ferdig tegnet bygg.  
 
- De er realistiske når det gjelder høyder, volumer og hvordan et bygg på 50.000 m2 kan tilpasses tomta, omgivelsene og byen rundt. Det nye bygget vil tilrettelegge for NRKs behov og fremtidige medieproduksjon. Det kommer til å bli et veldig godt sted å jobbe.

null
Med det nye hovedkontoret vil NRK åpne opp og invitere publikum inn. Rodeo/Nordic/Visulent AB

Utlyser arkitektkonkurranse 

Illustrasjonene er laget av NRKs reguleringsarkitekter i Rodeo og Nordic. I neste fase starter arbeidet med å detaljere og utforme bygget. 

- Vi er opptatt av at det blir et bygg med gode arkitektoniske kvaliteter, et bygg som begeistrer. Vi har god dialog med Norske arkitekters landsforbund og over sommeren håper vi å kunne utlyse en arkitektkonkurranse, forteller Fürst Haugen. 

Et nytt kapittel på Ensjø

Nyheter og debatt, studio-innspillinger med publikum og konserter med Kringkastingsorkestret er noe av det som vil gi en ny puls til området. Svært mange mennesker kommer til å bruke bygget. I tillegg til NRKs ansatte, vil det være en jevn strøm av samarbeidspartnere, gjester og deltakere i NRKs produksjoner.  
 
- NRK vil bli et nytt omdreiningspunkt på Ensjø, et mediehus tett integrert med omgivelsene og byen. Jeg er sikker på at dette vil gi mange positive ringvirkninger for både NRK og nabolaget, sier kringkastingssjefen.  

null
NRK vil erstatte asfalt og harde flater på Normannsløkka med nye grønne byrom. Her vises et fremtidig turdrag langs Gjøvikbanen. Rodeo/Nordic/Visulent AB

Åpent, inviterende og grønt

NRK har høye bærekraftambisjoner både for selve bygget og tomten.  

Nylig signerte NRK en intensjonsavtale med FutureBuilt der målet er at NRK skal bli et forbildeprosjekt innen bærekraft og miljø. FutureBuilt er et innovasjonsprogram for bærekraftig byutvikling med Oslo kommune som en av partnerne. 
 
- Vi skal ha et bærekraftig, attraktivt og inviterende bygg. Vi vil tilføre nye grønne byrom der det i dag er barrierer og harde flater, fastslår kringkastingssjefen.   

Overordnet fremdriftsplan: 
 • August 2024  
  NRKs planforslag sendes til plan- og bygningsetaten i Oslo 
   

 • Q4 2025 
  Demontering/riving av eksisterende bebyggelse i Ensjøveien 3, 5 og 7 (NRKs tomter) 
   

 • Desember 2025 
  Vedtatt reguleringsplan  
   

 • Q1 2026 
  Byggestart 
   

 • Q4 2029 
  NRK har flyttet fra Marienlyst og er fullt operativ i nytt hovedkontor på Normannsløkka, Ensjø. 

Kontakter

Bilder

Illustrasjonene er Rodeo og Nordics visualiseringer av hvordan NRKs fremtidige hovedkontor på Normannsløkka og byrommene rundt kan se ut.
Illustrasjonene er Rodeo og Nordics visualiseringer av hvordan NRKs fremtidige hovedkontor på Normannsløkka og byrommene rundt kan se ut.
Last ned bilde
Illustrasjonene er Rodeo og Nordics visualiseringer av hvordan NRKs fremtidige hovedkontor på Normannsløkka og byrommene rundt kan se ut.
Illustrasjonene er Rodeo og Nordics visualiseringer av hvordan NRKs fremtidige hovedkontor på Normannsløkka og byrommene rundt kan se ut.
Last ned bilde
Illustrasjonene er Rodeo og Nordics visualiseringer av hvordan NRKs fremtidige hovedkontor på Normannsløkka og byrommene rundt kan se ut.
Illustrasjonene er Rodeo og Nordics visualiseringer av hvordan NRKs fremtidige hovedkontor på Normannsløkka og byrommene rundt kan se ut.
Last ned bilde
Slik ser NRKs reguleringsarkitekter Rodeo og Nordic for seg at Ensjøplassen og hovedadkomsten til NRK kan bli.
Slik ser NRKs reguleringsarkitekter Rodeo og Nordic for seg at Ensjøplassen og hovedadkomsten til NRK kan bli.
Last ned bilde
Med det nye hovedkontoret vil NRK åpne opp og invitere publikum inn.
Med det nye hovedkontoret vil NRK åpne opp og invitere publikum inn.
Last ned bilde
RK vil erstatte asfalt og harde flater på Normannsløkka med nye grønne byrom. Her vises et fremtidig turdrag langs Gjøvikbanen
RK vil erstatte asfalt og harde flater på Normannsløkka med nye grønne byrom. Her vises et fremtidig turdrag langs Gjøvikbanen
Last ned bilde

Om NRK

NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge. NRK er Norges offentlig eide allmennkringkaster med et bredt radio-, TV-, nett- og podkasttilbud, og ni av ti nordmenn bruker minst ett NRK-tilbud daglig. NRK har cirka 3300 ansatte fordelt på om lag 50 kontorer rundt om i landet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye