Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Nybilsalget i Skandinavia: Fra nedgang til oppgang

Del

I april snudde tendensen som har preget nybilsalget i Skandinavia gjennom vinteren – kraftig nedgang og bilbutikker nærmest uten kunder. Samtlige skandinaviske land hadde i april en merkbar økning i bilsalget. Økningen var størst i Danmark, solid i Norge og minst i Sverige.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Mens nybilsalget i Danmark økte med 27 prosent i april sammenlignet med samme periode i fjor, var økningen i Norge på 25 prosent. I Sverige var økningen på beskjedne fire prosent.
Økonomiske utfordringer med kraftig prisvekst og flere renteøkninger har ikke bare preget norsk økonomi og folks kjøpekraft, det har også vært utfordrende i våre naboland.

Lysning gir økt kjøpelyst
- Våren er gjerne en tid hvor det blir høyere fart i nybilsalget. Det ser vi nå er tilfellet også i Danmark og Sverige. Når troen på økonomisk bedring stiger, så øker også kjøpelysten, og folk kan i større grad enn tidligere i år realisere ønsket om en ny bil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

- Nå er det en lysning og signaler om at renten på sikt skal ned. Samtidig ligger det an til et lønnsoppgjør her hjemme som kan bidra positivt. Dette gjør nok også sitt til at noen flere besøker bilbutikkene for å bytte ut sin gamle bil med en ny.

Biler på lager – mer moderasjon
Gjennom og etter pandemien, og som følge av krigen i Ukraina, var det lenge utfordringer med leveranser av deler til bilindustrien. Dette ga ofte vært svært lang leveringstid på flere nye bilmerker og modeller. Nå er situasjonen annerledes. Mange bilforhandlere har nye biler på lager, og i tillegg har det vært en rekke kampanjer med gode finansieringsmuligheter som har bidratt til høyere fart i nybilsalget.

- Men vi skal merke oss at det er mer moderasjon i nybilsalget nå enn for bare få år siden, da økonomien var bedre og rentene svært lave. Mange velger nå langt rimeligere og mindre biler, og disse kommer det stadig flere av i ulike merker og modeller, sier Solberg Thorsen.

Felles for alle tre skandinaviske land, er at SUVer topper salgslistene. I Danmark er imidlertid småbiler i ulike klasser mer populært enn i Sverige og Norge.

Elbil opp i Norge og Danmark – ned i Sverige
Både i Norge og Danmark var det en markant økning i salget av nye elbiler i april, sammenlignet med fjoråret. I antall var økningen på 34,5 prosent i Norge, mens det i Danmark ble registrert nesten 90 prosent flere nye elbiler enn i samme måned i fjor.
I Sverige var situasjonen en helt annen: Der var det en nedgang i antall nye elbiler i april på nesten åtte prosent, mens nye ladbare bensinhybrider økte med drøyt 22 prosent sammenlignet med april 2023. I Sverige sto ladbare hybrider og hybrider for om lag en tredjedel av nybilsalget hittil i år.
Til sammenligning faller salget av ladbare bensin- og dieselhybrider i Danmark og Norge svært raskt, og er nærmest i ferd med å nulles ut.

Den sterke interessen for elbiler, som har preget norsk nybilsalg de siste årene, er nå også veldig tydelig hos våre naboer, spesielt i Danmark, der elbilveksten går raskt.
- I Sverige er elbil-incentivene fjernet. Nedgang i elbilsalget i Sverige har altså kommet parallelt med en markant økning i salget av ladbare bensinhybrider, sier Øyvind Solberg Thorsen, som mener dette viser hvor viktig fortsatt bruk av incentiver er for å holde elbilsalget høyt.

Mot bedre tider?
Både i Norge, Sverige og Danmark er inflasjonen synkende, og det er forventninger om en viss økonomisk vekst i Skandinavia. I tillegg til lønnsvekst vil dette kunne bidra til å bedre folks økonomi. Samtidig er det også usikkerhet, blant annet knyttet til verdensøkonomien som igjen påvirker de enkelte land.

Personbilbestanden i Danmark og Norge er ganske lik, ca. 2,8 millioner registrerte personbiler totalt, mens det i Sverige er drøyt fem millioner personbiler. Dette gjenspeiler også befolkningsmengden i de tre landene.

 

Nybilsalget i Skandinavia i april 2024 sammenlignet med april 2023
Antall førstegangsregistrerte nye person-, vare- og lastebiler i Norge, Danmark og Sverige i april 2024 sammenlignet med 2023, og andel elbiler.

null

Om tallgrunnlaget:
ofvstatistikk.no, Bilstatistik.dk og Bilstatistik.se, utgjør bobiler alltid en egen kategori, og inngår derfor ikke i registreringstallene for person- og varebiler, uansett hvordan de registreres hos de nasjonale myndigheter.

Ved gjengivelse av tall og data fra nyhetsbrevet skal følgende kildehenvisning brukes:
Norske data: OFV.no , Danske data: Bilstatistik.dk, Svenske data: Bilstatistik.se

For mer informasjon, kontakt:
Norge: Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV, 959 26 018, ost@ofv.no
Danmark: Mads Rørvig, direktør De Danske Bilimportører, +45 3016 1004, mr@bilimp.dk
Sverige: Andrée Peters, markedschef Sverige, DBI IT/ Bilstatistik.se, +46 730290096, ap@bilstatistik.se

Nøkkelord

Kontakter

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye