Nord universitet

Nord universitet forbereder seg på fremtiden med omfattende økonomisk omstilling

Del

Styret for Nord universitet har i styremøtet 8. mai vedtatt viktige tiltak for å kunne takle økonomiske utfordringer og styrke universitetets fremtid.

Styreleder Øyvind Fylling-Jensen bekrefter at Nord universitet står overfor en krevende oppgave med å restrukturere og redusere universitetets kostnader.
Styreleder Øyvind Fylling-Jensen bekrefter at Nord universitet står overfor en krevende oppgave med å restrukturere og redusere universitetets kostnader. Adrian Svendsen Bensvik, Nord universitet

Styret vedtok en revidert organisering av universitetets omstillingsprosjekt for å bedre støtte ledelsen i deres beslutningstaking og implementering av nødvendige tiltak sett i lys av alvorlige økonomiske utfordringer som har oppstått. Prognosene viser en forventet reduksjon i statlig bevilgning på om lag 63 millioner norske kroner i 2025 sammenlignet med 2024, i hovedsak som en følge av nedgang i studiepoengproduksjon. I tillegg til reduksjon i bevilgninger kommer det en økning i husleie på nærmere 15 millioner kroner, som følge av nybyggene Noatun i Bodø og Kreativt bygg i Levanger.

– Vi står overfor en krevende, men nødvendig oppgave med å restrukturere og redusere våre kostnader betydelig. Med en forventet nødvendig kostnadsreduksjon i størrelsesorden 80 millioner kroner i 2025, er det avgjørende at vi gjør langsiktige og strategiske vedtak, sier styreleder Øyvind Fylling-Jensen.

Må jobbe for langsiktig levedyktighet og attraktive utdanninger

Prosjekt økonomisk omstilling vil fortsatt være universitetets hovedverktøy for å håndtere denne situasjonen, med spesifikke delprosjekter som retter seg mot både administrative funksjoner og vitenskapelig aktivitet. Blant annet vil det bli nødvendig med kostnadskutt i vitenskapelig aktivitet og en fullstendig gjennomgang av studieporteføljen for å optimalisere og effektivisere drift.

– Det er avgjørende at vi fortsetter å tilpasse oss for å sikre vår langsiktige levedyktighet og evne til å levere attraktive utdanninger av høy kvalitet. Jeg tror på bred involvering og god kommunikasjon, som er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen, legger styrelederen til.

I tillegg til strukturelle endringer, inkluderer prosjektet utvikling av nye inntektsfordelingsmodeller og effektivisering av administrative tjenester. Nord har forpliktet seg til å gjennomføre disse endringene med åpenhet, og vil involvere hele universitetet i prosessen.

Videreutvikling av master i grunnskolelærerutdanning

Styret vedtok også viktige skritt mot videreutvikling av master i grunnskolelærerutdanning. I vedtaket ber styret rektor om en grundig vurdering av de økonomiske konsekvensene ved forskjellige modeller for tilbud av master i grunnskolelærerutdanning. Dette omfatter både campus-, nett- og samlingsbaserte modeller, samt ulike kombinasjoner av utdanningsløp som master i grunnskolelærerutdanning 1-7, 5-10 og et pilotprogram for 1-10. En endelig beslutning om hvilke tilbud som skal utlyses for studieåret 2025/2026, vil bli tatt i styremøtet 24. oktober 2024.

– Arbeidet som er lagt ned av arbeidsgruppen siden høsten 2023 har vært omfattende, og de har sett på hvordan vi kan samordne og forbedre tilbudene på tvers av våre studiesteder i Bodø, Nesna, og Levanger. Styret berømmer arbeidsgruppa for et godt og grundig arbeid. Vi står nå overfor en beslutning som vil forme fremtiden for vår lærerutdanning, og det er avgjørende at vi grundig vurderer alle økonomiske aspekter før en endelig beslutning treffes, sier styreleder Øyvind Fylling-Jensen.

Rapporten fra arbeidsgruppen adresserer utfordringene med lave søkertall og behovet for kvalitetsutvikling og bedre kapasitetsutnyttelse gjennom samkjøringsmodeller. Dette vil potensielt tillate større studentgrupper og mer effektiv bruk av ressurser. Samtidig påpeker rapporten at det fortsatt er et behov for å kontinuerlig vurdere antall studietilbud som skal lyses ut.

– Det er en nasjonal trend at samlingsbaserte utdanninger tiltrekker seg flere søkere, og det er viktig at vi tilpasser våre tilbud til dette. Vi må også være oppmerksomme på den økonomiske situasjonen som er forventet å forverres fra 2025, noe som gjør det enda viktigere å treffe kloke beslutninger nå, legger styrelederen til.

Nord universitet forventer ytterligere klarhet fra Kunnskapsdepartementet angående søknaden om å tilby en integrert 1-10 lærerutdanning, som vil være et viktig satsningsområde for universitetet.

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Nord universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nord universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nord universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye