Virke

Dagligvarebransjen tåler å bli sett i kortene

Del

Konkurransetilsynet publiserte i dag sin studie av marginene i norsk dagligvarehandel. Rapporten fastslår at dagligvarebransjen ikke har utnyttet den ekstraordinære prisveksten i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina. Tvert imot har lønnsomheten gått ned i takt med kostnadsveksten i hele verdikjeden for mat.

- Det siste året har dagligvarebransjen blitt sett i kortene ved en rekke anledninger. Jeg tror vi kan fastslå at dagligvarebransjen har tålt offentlighetens søkelys: Hver gang viser det seg at forholdene i bransjen er ryddige, og at påstandene fra politisk hold har vært for unyanserte. Denne gangen fremgår det også at marginene hos dagligvarekjedene er lave og stabile over tid, sier Bendik Solum Whist, direktør for Virke dagligvare.

I tillegg til Konkurransetilsynets nylige marginstudie, utarbeidet Samfunnsøkonomisk Analyse i fjor, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, en detaljert rapport om dagligvarekjedens egne merkevarer (EMV). Den viste at EMV er bra for konkurransen i Norge, til tross for påstander om det motsatte.

- Jeg håper den nye næringsministeren setter seg grundig inn i undersøkelsene av bransjen, også undersøkelsen som viser betydningen av egne merkevarer. I tillegg håper jeg mistenkeliggjøringen av bransjen nå er et tilbakelagt kapittel, sier Whist.

Høy prisvekst er problematisk for alle

Konkurransetilsynets rapport viser at dagligvarebransjen ikke har utnyttet den høye prisveksten som oppstod i kjølvannet av Russlands angrepskrig i Ukraina. Tvert imot konkluderer tilsynet med at marginene har gått ned i denne perioden, og at prisene har økt omtrent like mye som i Danmark, men vesentlig mindre enn i Sverige og snittet for EU.

- Tilsynet konkluderer med at dagligvarehandelens marginer falt når prisveksten var på sitt høyeste. Det viser at høy prisvekst er problematisk for hele samfunnet. Dagligvarekjedene er en stor innkjøper av både varer, tjenester, energi og arbeidskraft. Derfor rammes også bransjen kraftig av prisveksten, sier Whist.

Han mener konkurransen mellom aktørene i det norske markedet er knallhard, noe som har bidratt til at prisveksten har vært lavere enn i Sverige og EU.

- Kampen om dagligvarekundene er steinhard. Marginene er mye lavere i sisteleddet enn for eksempel hos de store leverandørene. Vi mener det er på tide å løfte blikket, og se på andre deler av verdikjeden for mat. Nå er dagligvarehandelen i hvert fall grundig gjennomanalysert, uten at noen har funnet noe galt, sier Whist.

Nøkkelord

Kontakter

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye