Universitetet i Bergen (UiB)

Årets tre finalister i forskerkonkurransen «Holbergprisen i skolen» er klare!

Del

Årets finaleoppgaver handler om å bli studieforberedt, om Hamsun og kansellering, og om oversettelsesproblemer. Prisene deles ut under Holberguken 6. juni i Bergen.

Holbergprisen i skolen

Holbergprisen arrangerer årlig en forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen. Målet er å vekke ungdommers interesse for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Hvem som kommer på første-, andre- og tredjeplass blir avslørt under Holberguken som finner sted i Bergen og Oslo, 4.-7. juni.

Årets tre finalister er (i alfabetisk rekkefølge): 


Unge blikk gir originale vinklinger

Prosjektet «Knut Hamsun 72 år etter hans død» er et prosjekt om Hamsuns forhold til nazismen og knytter an til den dagsaktuelle debatten om kansellering. Rapporten gir en innføring i de historiske kontroversene rundt Hamsun og viser hvordan han fortsatt er en omdiskutert figur.

«Opplevelsen av overgangen fra elev til student» viser at skolen kan gjøre mer for å gjøre elevene studieforberedt. Dette er et aktuelt tema, som også opptar mange unge. Rapporten viser blant annet at både selvstudiemodellen og manglende opplæring i akademiske skrivestandarder opplevdes utfordrende for de ferske studentene.

Prosjektet «Lost in Translation?» undersøker hva som kan gå tapt i oversettelsen av en bok fra et språk til et annet, i dette tilfellet fra engelsk til norsk. Prosjektet tar utgangspunkt i en tegneserieroman og er en systematisk undersøkelse av oversettelse og ordvalg. Prosjektet løfter også utfordringer som trange rammevilkår for oversettere i møtet med et kommersielt bokmarked. 

Holbergprisvinneren overrekker diplomer

Torsdag 6. juni kl. 10:30 kunngjør kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun hvem som får 1., 2. og 3. premie, på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000. Seremonien finner sted på Bergen Katedralskole, Ludvig Holbergs gamle skole. Finalistene vil motta sine diplomer av årets Holbergprisvinner, Achille Mbembe.

Høyt nivå og stor faglig spredning

«Årets finalistprosjekter er preget av stor tematisk variasjon og god forståelse for akademisk skriving», sier juryleder Jørn Ljunggren. «Det er spennende prosjekter som synliggjør bredden av temaer som ungdommer er opptatt av».

Han legger til at det var mange gode kandidater blant årets 60 innsendte rapporter:

«Årets innsendte prosjekter undersøker blant annet tematikker som fankultur, geopolitikk, bioetikk, naturforvaltning og klimakrise. Elevene viser at de klarer å bruke sine interesser og omgivelser inn i egne forskningsprosjekter. Analysene får særlige kvaliteter når forskningsarbeidet kombineres med egne interesser, erfaringer og lokalkunnskap», sier Ljunggren. 

Lærerpris til Kristen videregående skole Trøndelag

Holbergprisen i skolen ønsker også å anerkjenne den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Mirjam Væring-Skogrand ved Kristen videregående skole Trøndelag. Hun mottar prisen for sin rapport «Motstandskraft – utvikling av kompetanse i ukjente situasjoner i praksis, og et forsøk på å forstå hvorfor elevene ikke synes noe om å stå i ukjente læringssituasjoner.» Rapporten gir innblikk i hvordan læringsprosessene Holbergprisen i skolen innebærer, styrker elevenes faglige og sosiale motstandskraft. 

Mer om Holbergprisen i skolen:

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Årlig deltar rundt 1000 elever på 20 utvalgte skoler. 

Hver skole sender inn tre elevprosjekter som velges ut etter en intern konkurranse. Av de 60 innsendte besvarelsene har fagjuryen nå utpekt de tre beste. 

Holbergprisen i skolen har søknadsfrist 1. oktober hvert år, og elevene jobber med sine prosjekter fra november til april. Underveis i prosjektperioden får elevene bistand fra etablerte forskere fra nærliggende UH-institusjoner, og prosjektene inngår i undervisningen i de fagene som kan knyttes til Holbergprisens fagfelt. 

Holbergprisen i skolen og lærerprisen forvaltes av Holbergprisens styre, som også deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Holbergprisen er en internasjonal pris som tildeles årlig for banebrytende forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi, mens Nils Klim-prisen tildeles en fremragende yngre forsker fra/i et nordisk land, innen de samme fagområdene. Alle prisene administreres av Universitet i Bergen, på vegne av Kunnskapsdepartementet. 

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, lærerrapport, sitater m.m. legges ut på denne siden: holbergprisen.no/presserom. Les mer om Holbergprisen i skolen her.

Juryen har bestått av:

• Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet
• Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU
• Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.
• Fredrik Nilsen, universitetslektor, Institutt for filosofi, UiT
• Åsta Dyrnes Nordø, førsteamanuensis, Institutt for politikk og forvaltning, UiB

Lærerkontakter ved skolene:
• Bergen Katedralskole: Ragnhild Hagen Ystad, ragnhild.hagen.ystad@vlfk.no
• Drammen videregående skole: Hilde Lærum, heidi.ree@osloskolen.no,
• Vestby videregående skole: Heidi Elisabeth Klynderud, heidikl@viken.no

Forskerkontakter
• For Bergen Katedralskole: Sissel Undheim, UiB, Sissel.Undheim@uib.no
• For Drammen videregående skole: Lise Camilla Ruud, USN, Lise.Camilla.Ruud@usn.no
• For Vestby videregående skole, Åshild Mogstad Aspøy, UiO, a.m.aspoy@iln.uio.no

Lærerprisvinner: KVT- Kristen videregående skole: Mirjam Væring-Skogrand, mirjam@kvt.vgs.no

Kontakter

Pressekontakt, Holbergprisens sekretariat:
Ole Sandmo
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: (+47) 980 01 878
Epost: ole.sandmo@uib.no

Kontaktpersoner for Holbergprisen i skolen:
Hilde Omdalsmoen Fidje
Rådgiver, Holbergprisen i skolen
Tlf: (+47) 997 23 930
Epost: hilde.fidje@holbergprisen.no

Bilder

Edvard Hove Rosenlund
Edvard Hove Rosenlund
Last ned bilde
Malin Eckhoff Årnes
Malin Eckhoff Årnes
Last ned bilde
Erika Lind-Larsen.
Erika Lind-Larsen.
Last ned bilde
Finalistene i Holbergprisen i skolen. F.v. Malin Eckhoff Årnes, Edvard Hove Rosenlund og Erika Lind-Larsen.
Finalistene i Holbergprisen i skolen. F.v. Malin Eckhoff Årnes, Edvard Hove Rosenlund og Erika Lind-Larsen.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye