Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Riksvei 19 i Moss: Et kirkegårdsprosjekt?

Del

- Riksvei 19 gjennom Moss har havnet i utviklingsporteføljen. Nå opplever vi dette som et kirkegårdsprosjekt, sa Mosseordfører Simen Nord (H) til samferdselsministeren på et frokostmøte i morges om ny Nasjonal transportplan (NTP).

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v) og Mosseordfører Simen Nord i diskusjon om Riksvei 19 gjennom Moss. Foto: OFV
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (t.v) og Mosseordfører Simen Nord i diskusjon om Riksvei 19 gjennom Moss. Foto: OFV

I forbindelse med at ny NTP skal behandles på Stortinget og vedtas i juni, inviterte Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Bilimportørenes Landsforening (BIL) til frokostmøte, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte planen.
At Riksvei 19 er lagt inn i det som kalles en utviklingsportefølje, ble en tydelig illustrasjon på at langt fra alle er like fornøyde med fordelingen av prosjekter i det nye planforslaget.

Store utfordringer og belastninger
Det var etter samferdselsministerens gjennomgang, at ordfører Simen Nord fra Moss kom med sitt hjertesukk:
- Vi er i en stor planleggingsfase nå, og det er viktig å kunne plassere ting i en sammenheng. Når riksvei 19 gjennom Moss er plassert i utviklingsporteføljen, oppleves det mer som en prosjektmessig kirkegård, sa han og understreket det store behovet for å få gjort noe med denne veien – som i dag forårsaker store trafikkmessige utfordringer og andre belastninger for byen.

- Riksvei 19 er viktig for vår byutvikling. Vi er vertskap for et av de mest trafikkerte ferjesystemene og knutepunktene i Norge. Alt møtes i en rundkjøring, og en ny veiløsning kunne latt oss løse dette bedre. Nå har vi en propp, og den må løses, sa Nord.

- Kan bli løftet opp senere
Samferdselsministeren advarte mot å kalle det en «kirkegård», og mente det var lite offensivt. Han viste til den fireårige rulleringen som ligger i planen, og at det kan bety at prosjektet løftes opp og fram senere.
- Ved å vri på transportsystemet, både internt og i forhold til ferjetrafikken, kan noe løses, sa Jon-Ivar Nygård.

Fortsatt stykkevis og delt
I panelsamtalen etterpå, la direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV blant annet vekt på at det fortsatt bygges svært mye stykkevis og delt. Han etterlyste en mer sammenhengende utbygging at de store og viktige veiprosjektene som skal bidra til å binde Norge sammen.
- Det vil gi en langt større effekt, men slik blir det ikke når man ikke ferdigstiller de lange, store prosjektene, sa han, og la til at det er trist og feil at ikke fylkesveiene er en større del av NTP.
- Mange av disse veiene er både i dårlig stand og farlige, og trenger et betydelig løft, mente han.

Større løft for tungbilene
Harald Jachwitz Andersen, direktør i BIL, var i forbindelse med den såkalte «tungbilpakken» opptatt av at det trengs både mer penger og politisk handlekraft i forhold til nyttekjøretøy.
- Vi må ha flere nullutslippskjøretøy, og vi kan lære av det som er gjort på personbilsiden og ta det over på tungbil. Det er helt nødvendig med bedre incentiver, sa han.
Samferdselsministeren mente at «tungbilpakken» er god, og viste til andre tiltak som kommer i tillegg, blant annet Enova-støtte som skal bidra til å dra ned kostnadene ved kjøp av kjøretøy.

Nøkkelord

Kontakter

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye