Gjensidigestiftelsen

200 millioner til naturglede

Del

Gjensidestiftelsen skal de neste to årene bruke 200 millioner på å skape naturglede for alle. Målet med satsingen er å øke bruken av naturen til kilde for aktivitet, opplevelser, læring og sosiale felleskap. 

Vil øke bruken av naturen som læringsarena
Vil øke bruken av naturen som læringsarena Foto: Fredrik Hinsch, for Gjensidigestiftelsen

Neste år er det Friluftslivets år, og derfor er det naturlig for oss å knagge denne satsingen opp mot dette året, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Mange av målene som er satt for Friluftslivets år, er sammenfallende med det vi prøver å få til gjennom vår satsing, legger hun til. 

Et av temaområdene rettes derfor mot aktiviteter som finner sted i nærnatur. Det skal lyses ut midler som skal bidra til at flere blir aktive i sine nærmiljø. Gjensidigestiftelsen skal gi støtte til frivillige organisasjoner som tilbyr lett tilgjengelige aktiviteter til alle. Det vil gjelde både styrking av eksisterende tilbud og etablering av nye tilbud. I tillegg er det et mål at flere engasjerer seg som frivillige. Denne utlysningen inngår som en del av den nasjonale dugnaden «Friluftslivets år, og forsterker midlene som Miljødirektoratet har satt av gjennom sin tilskuddsordning. 

Vi gjøre naturen lettere tilgjengelig for alle

Behovet for å skape økt rom for deltakelse er godt dokumentert og viser blant annet at mennesker med funksjonsnedsettelser ofte blir ekskludert når den nødvendige fysiske tilretteleggingen ikke er ivaretatt.  Det ønsker vi å gjøre noe med, og derfor vil en betydelig del av pengene brukes til  å gjøre det enklere for flere å benytte nærturmulighetene som finnes, sier Lorange. Tilrettelegger vi for de med nedsatte funksjonsevner, tilrettelegger vi i praksis for alle, utdyper hun. 

Satsing på naturen som læringsarena

Temaområde tre rettes mot oppvekst og utdanning. Naturen som læringsarena handler om å utnytte naturen som et utvidet læringsrom og kilde til læring og mestring i skole og barnehage. Det du lærer som barn tar du gjerne med deg resten av livet, sier Lorange.  Derfor har vi valgt å prioritere tiltak som bidrar til tidlig innsats, legger hun til. Den første delen av dette prosjektet vil bidra til å styrke forsknings- og undervisningsressurser i utvalgte utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning der lærerstudenter tilegner seg denne kompetansen før de går ut i praksis.  Den andre delen handler om å samarbeide med og støtte friluftslivsorganisasjoner som tilbyr tilpassede uteundervisningsformer rettet mot barnehage og skole.  

Samarbeider med Norsk Friluftsliv og Friluftsrådene

Vi får ikke til dette alene, og derfor er vi glade for at både Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund bidrar med kompetanse og prosjektledelse i denne satsingen, sier Lorange. Dette gjelder spesielt områdene tilrettelegging og naturen som læringarena.

- Dette er langt mer enn en satsing på natur og friluftsliv. Det er en investering i glede, folkehelse, barn og unge, fellesskap og inkludering som vil få ringvirkninger langt utover de to årene midlene er fordelt på, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

Også Friluftsrådene gleder seg over satsingen og samarbeidet. Dette er en fantastisk gave og en stor dag for friluftslivet, sier daglig leder Paul Waaler i Friluftsrådenes Landsforbund.  Personer med funksjonsnedsettelse har betydelig lavere deltakelse i friluftslivet enn befolkningen generelt. Manglende tilpasning av friluftsområder er en viktig årsak til dette, vi har en viktig jobb å gjøre, sier Waaler.
I samarbeid med våre mange samarbeidspartnere, og i tett dialog med brukerne vil vi med dette kunne skape endringer som vil bety veldig mye for svært mange, avslutter han.

Satsingen ble lansert i forbindelse med Gjensidigestiftelsen Årskonferanse, 7. mai. 

 

Paul%20Waaler%2C%20daglig%20leder%20i%20Friluftsr%E5denes%20landsforbund%2C%20Trine%20Riis%20Groven%2C%20styreleder%20i%20Gjensidigestiftelsen%20og%20Bente%20Lier%2C%20generalsekret%E6r%20i%20Norsk%20Friluftsliv.
Paul Waaler, daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, Trine Riis Groven, styreleder i Gjensidigestiftelsen og Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Paal Mork-Knutsen, Gjensidigestiftelsen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tilrettelegging for alle
Tilrettelegging for alle
Last ned bilde
Naturen en en kilde til både aktivitet og opplevelser
Naturen en en kilde til både aktivitet og opplevelser
Last ned bilde
Naturen er en kilde til både aktivitet og opplevelser
Naturen er en kilde til både aktivitet og opplevelser
Last ned bilde
Naturen er noe vi alle eier, uansett bakgrunn og status
Naturen er noe vi alle eier, uansett bakgrunn og status
Last ned bilde
Paul Waaler, daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, Trine Riis Groven, styreleder i Gjensidigestiftelsen og Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.
Paul Waaler, daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, Trine Riis Groven, styreleder i Gjensidigestiftelsen og Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.
Last ned bilde

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene. I tillegg deler stiftelsen ut støtte til tiltak innen trygghet og helse der målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn. Siden 2007 har stiftelsen bidratt med nesten 4 milliarder kroner til flere enn 12 000 prosjekter.

Følg pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gjensidigestiftelsen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye