Gjensidigestiftelsen

Gir 25 millioner til forebygging av radikalisering og ekstremisme.

Del

Gjensidigestiftelsen viderefører støtten til Trygg By Norge-nettverket med 25 millioner kroner for de neste to årene. Midlene skal gå til samarbeidsprosjekter mellom frivillig sektor og kommunene, og styrke samarbeidet mellom de 12 byene i nettverket.

Representanter fra Trygg By Norge samlet på Lysebu i 2022
Representanter fra Trygg By Norge samlet på Lysebu i 2022

Gjennom Trygg by Norge er det etablert et unikt nettverk av byer over hele landet der kunnskap om tiltak mot radikalisering og ekstremisme utvikles og deles. Midlene fra Gjensidigestiftelsen styrker dette arbeidet.

- Hensikten med stiftelsens utdelinger er å skape gode liv i et trygt samfunn. Målsettingen til Trygg By Norge om å bidra til å bygge et trygt demokrati, er helt i kjernen av det vi jobber for, sier Ingrid R. Lorange,  administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Ekstremismekommisjonens rapport, som nylig ble offentliggjort, peker på viktigheten av å involvere sivilsamfunnet i forebyggende arbeid. Derfor er vi glade og stolte over at våre midler har gjort, og fortsatt gjør det mulig for de deltakende kommunene å teste ut nye måter å gjøre dette på, sier Lorange. Målet de neste årene er å kunne gjennomføre flere innovative tiltak for å forebygge rasisme, hatefulle ytringer og ekstremisme, legger hun til. 

Bygger videre på anbefalinger fra Ekstremismekommisjonen  

Ekstremismekommisjonen har gitt  tydelige anbefalinger om ulike tiltak som vil styrke en felles innsats på forebygging av radikalisering og ekstremisme. I rapporten vises det til flere av tiltakene som er et resultat av Trygg By Norge, blant annet Trygg digitial by og demokratiprosjekter i Kristiansand og Fredrikstad. 

- Kommisjonen har innhentet mye kunnskap fra sivilisamfunnet og alle de som hver dag er med på å lage de gode og inkluderende lokalsamfunnene, som kan forhindre utenforskap og for noen radikalisering, sa Cathrine Thorleisson, leder for kommisjonen, i forbindelse med lanseringen av rapporten. 

Ekstremismekommisjonen skriver at selv om nasjonale myndigheter anerkjenner sivilsamfunnets rolle i det forebyggende arbeidet, er de klare på at det er stor variasjon i hvilken grad sivilsamfunnets organisasjoner faktisk involveres eller benyttes i dette arbeidet. Slik er også erfaringene fra Trygg By Norge. De kommunene som har satt samarbeid med frivillige organisasjoner i system, lykkes best i arbeidet med å bygge demokratisk motstandskraft for å forebygge rasisme, hatefulle ytringer og ekstremisme.

Samarbeid på nordisk nivå

Gjennom samarbeidet med Nordic Safe Cities får byene i Trygg By Norge, tilgang til spesifikk fagkunnskap og data fra hele Norden. Dette gjør det mulig å utvikle kunnskapsbaserte løsninger og tiltak som virker. Vi er svært takknemlige for at Gjensidigestiftelsen har ønsket å fortsette samarbeidet, sier Jeppe Albers i Nordic Safe Cities. Han fremhever at Trygg by Norge er et unikt initiativ - både i norsk og nordisk sammenheng. Det gir muligheter, tid og ressurser slik at kommuner og frivilligheten kan utvikle sterke tiltak, fremme samarbeidet om et trygt lokaldemokrati og være i forkant med forebygging, sier Albers. Samtidig vil initiativet bidra til å spre viktige erfaringer om forebygging og demokratimodeller som er til nytte for Norge og Norden. Dette har allerede hatt betydelig innflytelse på utviklingen av demokratiarbeidet i Norge, og vi ser fram til et forsterket samarbeid med stiftelsen og alle partnerne i Trygg by Norge i årene som kommer, legger han til.

Om Trygg By Norge og Nordic Safe Cities

Nordic Safe Cities er en allianse opprettet etter et initiativ fra Nordisk ministerråd.  Målet er å styrke lokal innsats for å forhindre radikalisering og ekstremisme i befolkningen og utvikle strategier for å forbygge ekstremistisk hat og vold. Nettverket består av 20 byer fra fem nordiske land, hvorav 12 er norske.  Trygg by Norge-nettverket består av Tromsø, Skien, Sarpsborg, Oslo, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Fredrikstad, Bodø, Bærum og Arendal. Trygg by Norges målsetning er å bidra til å bygge et trygt demokrati. Det betyr å ta vare på sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettsikkerhet og ytringsfrihet og forbedre landets og byers evne til å forebygge radikalisering, polarisering og fremvekst av ekstremisme.

Gjensidigestiftelsen har siden 2019 bidratt med 38,4 millioner til Nordic Safe Cities og Trygg By Norge. Samlet støtte etter denne tildelingen er på 63,4 millioner kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Gjensidgestiftelsen, Ingrid Riddervold Lorange
Administrerende direktør i Gjensidgestiftelsen, Ingrid Riddervold Lorange
Last ned bilde
Trygg By Norge-nettverket samlet på Lysebu i 2022
Trygg By Norge-nettverket samlet på Lysebu i 2022
Last ned bilde
Jeppe Albers, daglig leder og grunnlegger av Nordic Safe Cities
Jeppe Albers, daglig leder og grunnlegger av Nordic Safe Cities
Last ned bilde

Lenker

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og hovedeier i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene. I tillegg deler stiftelsen ut støtte til tiltak innen trygghet og helse der målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn. Siden 2007 har stiftelsen bidratt med mer enn 3,8 milliarder kroner til flere enn 12000 prosjekter.

Følg pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gjensidigestiftelsen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gjensidigestiftelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye