Samferdselsdepartementet

207 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i Rogaland

Del

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen. Derfor får Senior MC avdeling Rogaland, FAU Auglend skole og Haugesund kommune til sammen 207 000 kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. I år deles det ut totalt fem millioner kroner til 30 prosjekter over hele landet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. For at vi skal klare å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken, er lokale tiltak, som Senior MC avdeling Rogaland, FAU Auglend skole og Haugesund kommunes bidrag, svært viktige. Vi har prioritert å støtte prosjekter som er innenfor de ulike satsingsområdene vi har på trafikksikkerhet, blant annet barn og unge, MC, eldre og syklister, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

Senior MC avdeling Rogaland tildeles 90 000 kroner i støtte til førerutviklingskurs på KNA Raceway i Sokndal. Kurset er et lavterskeltilbud for motorsyklister og målet er å bedre trafikksikkerheten gjennom å opprettholde og forbedre motorsyklistenes holdninger og kjøreferdigheter.

FAU Auglend skole tildeles 17 000 kroner til å gjennomføre refleks- og holdningskampanje rettet mot foreldre og barn på skolen. Målet er at flere av skoleelevene skal bruke refleks og få kunnskap om hvordan man kan være synlig og ferdes tryggest mulig i trafikken.

Haugesund kommune tildeles 100 000 kroner for å gjennomføre aksjon vikeplikt. Svært mange av ulykkene i kommunen de siste to årene skyldes brudd på vikeplikt fra både bilister, motorsyklister og syklister. Kommunen skal lage plakater, bannere og film som publiseres i sosiale medier, på kommunens nettside, kinoreklamer og skjermer i gågaten.

Oversikt over alle tilskuddsmottakere i 2024 finnes her

Om tilskuddsordningen:

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ståle Gjersvold valgt inn i styret i Bane NOR13.6.2024 13:20:59 CEST | Pressemelding

– Bane NOR planlegger og gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter, som skal utvide kapasiteten på jernbanen og bidra til økt punktlighet. Jeg har høye forventninger til at byggeprosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som hensynet til sikkerhet, klima og natur ivaretas på en god måte. Med sin erfaring fra styring og ledelse av store industriprosjekter og infrastrukturvirksomhet, har Ståle Gjersvold en svært relevant kompetanse for styret i Bane NOR, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Nye Veier AS: Trond Bokn valgt inn som nytt styremedlem10.6.2024 13:48:33 CEST | Pressemelding

– Nye Veier har et høyt aktivitetsnivå innen utbygging. Selskapet jobber kontinuerlig med å oppnå mer vei for pengene, og samtidig øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i planleggingen og gjennomføringen av utbyggingsprosjektene sine. Som nytt styremedlem vil Trond Bokn tilføre styret relevant erfaring fra ledelse, utvikling og styring av store industriprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye