Samferdselsdepartementet

732 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i Agder

Del

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen. Derfor får Åseral frivillighetssentral, Nullvisjon Agder, Trafikkatferd.no og Ve skoles trafikkutvalg til sammen 732 000 kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. I år deles det ut totalt fem millioner kroner til 30 prosjekter over hele landet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. For at vi skal klare å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken, er lokale tiltak som Åseral frivillighetssentral, Nullvisjon Agder, Trafikkatferd.no og Ve skoles trafikkutvalgs bidrag, svært viktige. Vi har prioritert å støtte prosjekter som er innenfor de ulike satsingsområdene vi har på trafikksikkerhet, blant annet barn og unge, MC, eldre og syklister, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

Åseral frivillighetssentral i Agder tildeles 55 000 kroner for å gjennomføre kjør med promillebriller-dag på lukket område, og for å fortsette å fremme budskapet om å bruke håve på vei og hei i lokalsamfunnet og blant unge i Åseral. 

Nullvisjon Agder tildeles 400 000 kroner for å gjennomføre en reflekskampanje i Agder. Agder ligger helt i bunnsjiktet i bruken av refleks blant befolkningen og organisasjonen ønsker derfor å lage informasjonsfilmer om refleksbruk og dele ut reflekser.

Trafikkatferd.no tildeles 150 000 kroner til å øke den faglige kvaliteten og deltagelsen på sine samlinger. Trafikkatferd.no er et samarbeidsforum for personer som driver utøvende holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper over hele landet.

Ve skoles trafikkutvalg i Agder tildeles 127 000 kroner til å dele ut reflekser i forbindelse med deres fire trafikksikkerhetsarrangementer på skolen i 2024. Arrangementene er knyttet opp mot utfordringer ved de forskjellige årstidene og med søkelys på trygg ferdsel i trafikken.

Oversikt over alle tilskuddsmottakere i 2024 finnes her

Om tilskuddsordningen:

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Regjeringen vil sikre god og miljøvennlig transport langs kysten21.5.2024 15:13:43 CEST | Pressemelding

– Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et best mulig tilbud også i fremtiden. Derfor setter vi denne våren i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten. Samtidig vil vi gjennomføre en åpen høring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Revidert nasjonalbudsjett 2024: Omdisponerer 1,45 milliardar kroner til drift, vedlikehald og fornying av jernbanen14.5.2024 10:45:00 CEST | Pressemelding

– Både framdrift og føresetnader i nokre av Bane NORs utbyggingsprosjekt har blitt endra. Derfor legg dei i år opp til å omdisponere investeringsmidlar til drift, vedlikehald og fornying av dagens jernbane. Å ta godt vare på infrastrukturen vi har, er heilt avgjerande for å redusere talet på innstillingar og forseinkingar i togtrafikken. Punktlege tog er viktig for folks tillit til jernbanen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye