Samferdselsdepartementet

732 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i Agder

Del

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Vi ønsker å støtte gode lokale initiativ som kan bidra til at vi når nullvisjonen. Derfor får Åseral frivillighetssentral, Nullvisjon Agder, Trafikkatferd.no og Ve skoles trafikkutvalg til sammen 732 000 kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet. I år deles det ut totalt fem millioner kroner til 30 prosjekter over hele landet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. For at vi skal klare å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken, er lokale tiltak som Åseral frivillighetssentral, Nullvisjon Agder, Trafikkatferd.no og Ve skoles trafikkutvalgs bidrag, svært viktige. Vi har prioritert å støtte prosjekter som er innenfor de ulike satsingsområdene vi har på trafikksikkerhet, blant annet barn og unge, MC, eldre og syklister, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

Åseral frivillighetssentral i Agder tildeles 55 000 kroner for å gjennomføre kjør med promillebriller-dag på lukket område, og for å fortsette å fremme budskapet om å bruke håve på vei og hei i lokalsamfunnet og blant unge i Åseral. 

Nullvisjon Agder tildeles 400 000 kroner for å gjennomføre en reflekskampanje i Agder. Agder ligger helt i bunnsjiktet i bruken av refleks blant befolkningen og organisasjonen ønsker derfor å lage informasjonsfilmer om refleksbruk og dele ut reflekser.

Trafikkatferd.no tildeles 150 000 kroner til å øke den faglige kvaliteten og deltagelsen på sine samlinger. Trafikkatferd.no er et samarbeidsforum for personer som driver utøvende holdningsarbeid mot ulike trafikantgrupper over hele landet.

Ve skoles trafikkutvalg i Agder tildeles 127 000 kroner til å dele ut reflekser i forbindelse med deres fire trafikksikkerhetsarrangementer på skolen i 2024. Arrangementene er knyttet opp mot utfordringer ved de forskjellige årstidene og med søkelys på trygg ferdsel i trafikken.

Oversikt over alle tilskuddsmottakere i 2024 finnes her

Om tilskuddsordningen:

Siden 2013 har Samferdselsdepartementet administrert en tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak. Ordningen har vært rettet mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken – nullvisjonen.

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Ståle Gjersvold valgt inn i styret i Bane NOR13.6.2024 13:20:59 CEST | Pressemelding

– Bane NOR planlegger og gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter, som skal utvide kapasiteten på jernbanen og bidra til økt punktlighet. Jeg har høye forventninger til at byggeprosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, samtidig som hensynet til sikkerhet, klima og natur ivaretas på en god måte. Med sin erfaring fra styring og ledelse av store industriprosjekter og infrastrukturvirksomhet, har Ståle Gjersvold en svært relevant kompetanse for styret i Bane NOR, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Generalforsamling i Nye Veier AS: Trond Bokn valgt inn som nytt styremedlem10.6.2024 13:48:33 CEST | Pressemelding

– Nye Veier har et høyt aktivitetsnivå innen utbygging. Selskapet jobber kontinuerlig med å oppnå mer vei for pengene, og samtidig øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i planleggingen og gjennomføringen av utbyggingsprosjektene sine. Som nytt styremedlem vil Trond Bokn tilføre styret relevant erfaring fra ledelse, utvikling og styring av store industriprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye