Enova

Dobler Enova-støtten for å realisere hydrogen til havs: - Helt nødvendig løft for å lykkes

Del

Enova styrker satsingen på hydrogen som drivstoff til fartøy, og lanserer et nytt og bedre støtteprogram for å få opp hydrogenproduksjon langs den norske kysten. - Skal vi nå nullutslipp innen 2050, må det skje nå, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Illustrasjonsbilde som viser hydrogenproduksjonsanlegg ved fjorden
Slik kan fremtidens hydrogenproduksjon se ut. Enova ved hjelp av CoPilot og Photoshop AI

Desember 2023 varslet Enova en kraftig satsing på virkemiddelbruken innen hydrogen som drivstoff til maritim sektor. Nå lanseres et nytt støtteprogram hvor Enova mer enn dobler støtten per prosjekt, og øker støttesatsen opp til 80%. Programmet ved navn «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027» er innrettet for å sikre at produsentene av hydrogen kan få lønnsomhet i sine prosjekter. 

- Hydrogen kommer til å være et helt nødvendig drivstoff for at skipsfarten skal kunne kutte utslippene sine. Vi trenger både produsenter av hydrogen og skip som kan bruke dette drivstoffet. Gjennom Enova legger regjeringen til rette for begge deler, noe som vil sette fart på omstillingen i skipsfarten, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Enovas ambisjon for programmet er å gjøre hydrogen tilgjengelig til samme pris som fossile drivstoff ved skutesida. 

- Det sikrer gjennomføringskraft hos rederne. Samtidig stiller vi strenge krav. Prosjektene kan nå få betydelig støtte, men da kreves det også at de gjennomfører og leverer, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Vil realisere de første verdikjedene innen 2030 

I løpet av 2027 vil de første anleggene kunne produsere hydrogen til norske fartøy. Med det vil de første fungerende verdikjedene for hydrogen som drivstoff på sjøen realiseres innen 2030. I første søknadsrunde for støtteprogrammene hydrogen i fartøy og ammoniakk i fartøy, ble det tidligere i år samlet søkt om støtte til 45 fartøy for hydrogen og ammoniakk, og et samlet støttebeløp på 4,5 milliarder kroner. 

- Vi ser et momentum i bransjen akkurat nå, og det gir oss styrket tro på at vi sammen vil lykkes. Når selskapene nå kan få opptil 80% i støtte både til produksjonsanlegg og fartøy, er det nok enda flere som kan være fremoverlente. Forrige søknadsrunde demonstrerer at mange aktører ønsker å satse, noe som er helt avgjørende for å få dette til, sier Nakstad i Enova. 

Det har vært mye debatt og usikkerhet omkring hydrogen. Enova har støttet slike prosjekter siden 2020, men resultatene har latt vente på seg. Samlet har Enova delt ut nær 2,5 milliarder kroner i støtte gjennom ulike programmer. De første prosjektene begynner nå å ta investeringsbeslutninger, men  ingen er realisert i markedet så langt.  

Høyere støtte, konkurranse og strengere krav

Markedsutviklingen har ført til at de fleste prosjektene har blitt langt dyrere enn det som lå til grunn da de ble innvilget støtte fra Enova. Bare inflasjon og svekket kronekurs har for flere bidratt til 40 til 50% økning i investeringskostnadene. Dette igjen har ført til at den opprinnelige støtten fra Enova ikke lenger er tilstrekkelig til at prosjektene kan bli lønnsomme i konkurranse med de fossile alternativene i markedet dag for dag. Derfor tar Enova nå grep.  

Samtidig påpeker Nakstad at vi – for å lykkes – er helt avhengige av at det kommer et minste kritisk antall av både produsenter langs kysten og brukere på sjøen relativt samtidig. Slik får produsentene et stort nok kundegrunnlag til å kunne opprettholde en sunn drift.  

- Denne nettverksbarrieren, eller høna og egget-sitasjonen, er det helt vesentlig at vi som utvikler virkemidler greier å bryte ned på en effektiv måte. Og her er det ikke bare snakk om ei høne og ett egg, men i alle fall tre-fire fire høner og en god håndfull egg. Med høyere støtte, konkurranse og strengere krav, tror vi at den krevende utviklinga av de første verdikjedene for hydrogen i maritim sektor nå kan lykkes, sier Nakstad. 

Helt nødvendig satsing

Enovas mål er å realisere de første fungerende verdikjedene for hydrogen som drivstoff i Norge – hvor både produsenter og redere velger hydrogen i konkurranse med de fossile drivstoffene dag for dag, fordi det lønner seg. Samtidig ønsker statsforetaket å få demonstrert teknologi, redusert risiko, utviklet standarder og regelverk som bereder grunnen for en bredere utrulling av hydrogen som klimateknologi på sjøen etter 2030. 

- Bare slik kan vi nå målene om nullutslipp i 2050. Derfor er denne svært omfattende satsingen helt nødvendig for omstillingen av Norge til en sjøfartsnasjon også i lavutslippssamfunnet, avslutter Enova-direktøren. 

Fakta om «Hydrogenproduksjon til maritim transport 2027»: 

  • Støtte til produksjon av hydrogen fra fornybar kraftproduksjon, ment som drivstoff til maritim sektor.  

  • Navnet henspiller på at anleggene kan levere hydrogen til markedet fra år 2027. 

  • Konkurranse om støtte der Norge deles inn tre konkurranseområder etter prisområdene for kraft: Sør-Norge (NO1, NO2, N5), Midt-Norge (NO3), og Nord-Norge (NO4) 

  • Støtte på inntil 80 % av samlede investeringskostnader og maksimalt 500 millioner kroner per prosjekt i konkurranseområde Sør-Norge, og opptil 320 millioner kroner per prosjekt i områdene Midt-Norge og Nord-Norge. 

  • Mål om å kunne gi støtte til minst ett prosjekt i hvert av konkurranseområdene 

  • Søknadsfrist 5. september 2024, og mål om offentliggjøring av tilsagn i god tid før jul 2024 

  • Dette programmet omhandler hydrogen som drivstoff til maritim sektor. Enova har varslet at det vil komme et tilsvarende program for ammoniakkinfrastruktur til maritim sektor i løpet av høsten 2024. 

Les mer om programmet her

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet. 

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye