Bane NOR

Skal planlegge jernbane i norsk 3D-modell

Del

Med norsk teknologi skal vi planlegge jernbane i digitale modeller utviklet fra dataspillverden. En nylig inngått fireårig avtale vil gjøre dette arbeidet raskere, billigere og mer stabilt.

Illustrasjonbilde av en kvinne som står foran en skjerm med 3D-modell.
Foto: Novorender Foto: Novorender

(Se faktaramme om BIM og den teknologiske løsningen nederst på siden).

Før vi bygger jernbane, planlegges hele det nye anlegget i en digital modell. Bane NOR har inngått en løpende avtale med det norske selskapet Novorender om et helt nytt BIM-system, med en varighet på minst fire år.

BIM er en forkortelse for byggverksinformasjonsmodellering, og innebærer å planlegge utbygging av ny infrastruktur i en digital modell med standardisert informasjon. Den forteller oss hvor det er lurt og økonomisk å bygge.

Mindre manuelt arbeid

Det nye systemet vil gjøre det mulig for oss i Bane NOR å se, manøvrere og få frem informasjon om forskjellige objekter i BIM-modeller. Når våre entreprenører planlegger i BIM, vil dataene herfra kunne gå sømløst inn i Bane NOR sine interne systemer og databaser.

– Dette vil gjøre arbeidet langt enklere for oss. Det øker kvaliteten på infrastrukturdata, kutter i mengden tegningsproduksjon og manuelt arbeid, og kan gi oss betydelige besparelser både i tid og kostnad fremover, sier Kristin Lysebo, fagansvarlig for BIM i Bane NOR.

Novorender startet opp i 2016 med et ønske om å forenkle bruken av BIM-modeller. Målet var å sammenstille data fra en hel mengde systemer og automatisk presentere disse på en oversiktlig måte. Selskapet er norsk og har sin opprinnelse fra Stavanger.

En mer effektiv hverdag

Novorender har utviklet egen programvare, med stort fokus på hvordan de kan forbedre dagens modellering. Tore Hovland er administrerende direktør og grunnlegger av selskapet. Han sier seg stolt over å bli en del av Bane NORs digitale transformasjon.

– Vår teknologi er designet for å møte de strenge kravene i jernbaneindustrien og vil bidra til en mer effektiv hverdag for alle involverte parter, sier Hovland.

Gir eventyrlig ytelse

Bane NOR har erfaring med programvaren til Novorender fra tidligere prosjekter, og det trekkes spesielt frem hvor lett programmet er å bruke.

– Her har vi et norsk selskap som er innovativ, fremoverlent og som ligger langt fremme teknologisk. Vi gleder oss til å starte samarbeidet med dem og se hvordan vi kan dra nytte av hverandre for å forbedre måten vi jobber på i dag, sier Bettina Sandvin, utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Virksomhetsarkitekt Ola Vikland i Bane NOR er like fornøyd med avtalen:

– Fra et IKT-ståsted, er denne anskaffelsen svært spennende. Teknologien er utviklet i Norge, og har sine røtter i spillverden. For oss betyr det blant annet eventyrlig ytelse, teknologivalg som vi sjelden ser i vår sektor, stabilitet i drift, og mange spennende muligheter, sier Vikland.

Fakta – Dette er BIM:

Å planlegge og bygge jernbane er svært komplisert. Togene skal kunne gå i 200 kilometer i timen. Sporene kan derfor ikke svinge brått, eller gå opp bratte stigninger, slik veier kan. Samtidig må vi ta hensyn til grunnforhold, til alt som finnes over og under bakken. Det er her BIM kommer inn. Det er en forkortelse for byggverksinformasjonsmodellering, som handler om å planlegge i en digital modell i 3D. Programmet forteller oss hvor det er lurt og økonomisk å bygge infrastruktur.

Først må vi legge inn masse data i modellen om alt som kan påvirke en ny jernbane. Vi plotter inn grunnfjell, kabler og annet som måtte finnes under bakken. Så legges det inn eksempelvis skog, bygninger, strømlinjer og alt som finnes over bakken i det aktuelle området. Dette er nyttig når vi skal sette opp forslag til hvor nye jernbanespor kan gå. Vi får samtidig en grov kalkulering av kostnadene ved å bygge ny skinnegang. Noen steder vil terrenget kreve at vi bygger dyre tunneler eller lange bruer. Andre steder er det eksempelvis vernede kulturminner, trafoer eller dårlige grunnforhold vi bør unngå.

Her er kort informasjon om det konkrete programmet fra Novorender, for de spesielt interesserte:

Dette er et standardisert verktøy (hyllevare), som tilbyr en av de kraftigste og raskeste 3D-viewerene på markedet, med mulighet for å integrere både med interne og eksterne systemer. Dette er en modulbasert løsning som omfavner modellbasert bygging, datadrevne beslutninger og involverer interessenter på en brukerorientert måte. Løsningen er skybasert, har åpne APIer og er tilgjengelig i nettleser både online og offline. Brukergrensesnittet er enkelt, men funksjonene er mange.

Kontakter

Bilder

Illustrasjon av den digitale modellen.
Illustrasjon av den digitale modellen.
Last ned bilde
Illustrasjon av den digitale modellen.
Illustrasjon av den digitale modellen.
Last ned bilde
Kristin Lysebo, fagansvarlig for BIM i Bane NOR.
Kristin Lysebo, fagansvarlig for BIM i Bane NOR.
Last ned bilde
Illustrasjonbilde av en kvinne som står foran en skjerm med 3D-modell.
Foto: Novorender
Last ned bilde

Om oss

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye