Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Moss trenger veien

Del

Det er en skandale at RV19 gjennom Moss er skjøvet ut i uvissheten i forslaget til ny Nasjonal Transportplan 2025-2036 (NTP).

OFV er overrasket over at en bedre veiløsning for Moss er skjøvet ut av NTP. Foto: Shutterstock
OFV er overrasket over at en bedre veiløsning for Moss er skjøvet ut av NTP. Foto: Shutterstock

Regjeringen har tidligere varslet at ny NTP vil vise en dreining i sin økonomiske prioritering. Det er en sterkere satsing på drift og vedlikehold, og nedtrekk på større nye investeringer. I kroner og øre, anslås det at ny NTP vil være på nivå med inneværende plan. Sett opp mot en veldig sterk pris og kostnadsvekst de senere årene, er vi usikre på hvor reelt stor effekt satsingen på vedlikehold er. Målet om å få mer for pengene vil fortsatt være særdeles viktig for alle virksomhetene i sektoren.

Må prioriteres som prosjekt
OFV er imidlertid sterkt kritiske til at RV19 gjennom Moss ikke sikres videre fremdrift. Rv19 påfører Moss betydelige trafikk- og miljøbelastninger med luftforurensing og store utslipp. Trafikkutfordringene har i flere år vært en stor belastning for befolkningen, og er en barriere for god framkommelighet og byutvikling. Opplysnigsrådet for veitrafikken (OFV) registrerer at Riksvei 19 gjennom Moss er overført til Utviklingsporteføljen i forslaget til NTP 2025-2036. Vi forventer at Rv 19 tas inn som prioritert prosjekt i NTP 2025-2036, slik det har vært i foregående NTP 2018-2029 og 2022-2033.

Vil bidra til effektiv transport
Rv19 har en ramme på 4-6 mrd. kroner, og kan gjennomføres uten at vil gå på bekostning av andre prosjekt. Prosjektet representerer Norges mest folkerike regioner, og transportløsninger som vil bidra til å sikre en effektiv transport, men trolig først og fremst en helt nødvendig by og tettstedsutvikling. På samme måte som Oslo har fått til dette gjennom Operatunellen vil dette ha samme betydning for hele Mosseregionen. Nå må det være Moss sin veitur i ny Nasjonal transportplan.

Innlegget er skrevet av OFVs fagsjef Siri Hov Eggen, og stod først på trykk i Moss Avis

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om OFV

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Wergelandsveien 1 - 3
0167 Oslo

www.ofv.no

Følg pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye