Skatteetaten

Fra papir til digitalt: Slik har skattemeldingen blitt enklere

Del

Husker du sene og hektiske kveldstimer med skjemaer, penn og kalkulator? Lange køer for å levere konvolutten med selvangivelsen nær fristen ved midnatt? har det heldigvis blitt enklere. Du kan levere skattemeldingen på nett eller mobil med digital hjelp underveis.

Bilde av rettledning til selvangivelsen, kalkulator og en hånd som holder i en penn.
Selvangivelsen slik den var på 90-tallet mens den fremdeles måtte fylles ut for hånd på papir. Nå får alle digital skattemelding som bare må sjekkes nøye før den sendes inn elektronisk. Foto: Heiko Junge / NTB Kjøpt fri til bruk av media i forbindelse kronikken.

Av skattedirektør Nina Schanke Funnemark

Skattemeldingen som er blitt sendt ut de siste ukene til vel fem millioner personer og næringsdrivende, er for de fleste nesten ferdig utfylt. Så god hjelp fikk ikke jeg da jeg som nyutdannet jurist ble ansatt i min første jobb på ligningskontoret for 28 år siden.

Da måtte du selv finne frem det meste av informasjon før du satte deg ned og fylte alt sammen inn og leverte selvangivelsen i papirformat. Da gjaldt det å holde orden på bilag, bankutskrifter, kvitteringer, lønnsoppgaver og med penn fylle inn tallene i de riktige postene.  Mange husker sikkert køene for å levere konvolutten med selvangivelsen før innleveringsfristen, som var 31. januar helt til slutten av 90-tallet.    

I dag får du en nesten ferdig skattemelding, og kan levere den, vel og merke etter at du har sjekket den grundig.

Dette har ikke skjedd av seg selv. Skatteetaten samler inn over 60 millioner opplysninger til skattemeldingen fra blant annet banker, fagforeninger, veldedige organisasjoner, plattformselskaper, barnehager og boligsameier – ja, fra over 60 000 virksomheter. I tillegg kommer lønnsopplysninger fra arbeidsgivere og opplysninger om ytelser fra Nav.

Alt dette gjør at det i år er rekordmange opplysninger som er fylt ut på forhånd, og at kvaliteten på disse er gode. Dette gjør det enklere for alle å levere riktig skattemelding.

Fra selvangivelse på papir til heldigital skattemelding

Før den digitale tidsalder var det du selv som måtte holde full oversikt over tallene, og sende dette inn til oss.  

  • Skatt har vært innkrevd siden 1100 tallet, og i 1892 kom statlig inntektsskatt i Norge.
  • I 1911 kom loven som påla alle å føre selvangivelse fra og med 1913.
  • Fra og med skatteåret 1990 ble selvangivelsen vesentlig forenklet. De med enkle skatteforhold, som arbeidstakere og pensjonister, fikk en selvangivelse som var fylt ut med en rekke opplysninger. Blant annet informasjon fra bankene om saldo og renter på lån og innskudd. Informasjon om bolig ble også fylt ut. 
  • 1999 kom selvangivelsen forhåndsutfylt for lønnsmottakere og pensjonister og innleveringsdatoen ble flyttet fra 31. januar til 30. april.
  • I 2003 kunne selvangivelsen leveres på nett, eller via telefon og SMS. Dette året leverte 544 000 på nett, 378 000 på telefon og 191 000 på SMS.
  • I 2012 gikk Skatteetaten over til digital innrapportering av opplysninger fra virksomheter, disse ble tidligere registrert manuelt. Dette gjorde det enklere for både Skatteetaten og virksomhetene. Resultatet var at Skatteetaten fikk 10 til 15 millioner flere opplysninger inn.
  • Med en nesten ferdig melding ble det riktig å omdøpe "selvangivelsen". Fra 2017 ble navnet "skattemeldingen".
  • I 2020 kom en helt ny, digital og enklere skattemelding. Den nye skattemeldingen med tilpasset veiledning gjorde det enklere å forstå og sjekke.
  • I 2024 har det kommet en ny forbedret skattemelding for næringsdrivende.

Flere deler opplysninger til skattemeldingen

Vi gjør stadig forbedringer som skal sikre at skattemeldingen er mest mulig riktig og ferdig når du mottar den.

Nye rapporteringsordninger har vokst frem i takt med at kjøp og salg av varer og tjenester digitaliseres. I det som kalles delingsøkonomien er det stadig flere privatpersoner som tilbyr, bytter, leier og utveksler tjenester eller eiendeler i samhandling med hverandre. Et eksempel er plattformselskaper som formidler utleie, som Airbnb. I 2020 ble det innført rapporteringsplikt for disse aktørene. For hvert år får vi flere og flere opplysninger, og for 2023 innrapporterte formidlere av utleie ca. 11 milliarder kroner i leieinntekter.

Dette gir bedre oversikt over hvor mange som har inntekter fra utleie via for eksempel Airbnb. Det gjør også at det blir enklere for den enkelte å fylle det ut riktig i skattemeldingen. Du slipper å oppgi inntektene selv, men må bare sjekke at opplysningene stemmer.

Vi ser generelt at det skjer en vesentlig forbedring i etterlevelsen av skatteplikten når noe går fra å være selvrapportert til å bli rapportert fra en tredjepart.

Fordeler gjeldsrenten

I år har Skatteetaten også fått ny informasjon fra bankene om boliglån. Tidligere fikk vi bare informasjon om hovedlåntaker. Nå har vi for første gang fått inn tall for alle som er ansvarlige for et lån. Dette gjør at lån du har sammen med andre på årets skattemelding er fordelt likt, og at flere får oversikt over sine renter og fradrag. Det ble i år innrapportert rundt 1,5 millioner lån med medlåntakere fra bankene.

Et skattesystem bygget på tillit
Selv om du ikke lenger trenger å signere skattemeldingen "på ære og samvittighet", slik du måtte i forrige århundre, er skattesystemet fortsatt bygget på tillit. Det er ditt ansvar å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer. Heldigvis får du i dag god hjelp til å gjøre det riktig. Takket være deling av opplysninger på tvers vet Skatteetaten mer.

Vi vet mer om hvilke fradrag folk har rett på, men også mer om de som unndrar skatt. Vi vet også mer om hva folk lurer på og kan tilpasse veiledningen etter det. Et eksempel på dette er at hvis Skatteetaten vet at du har bankkonto i utlandet, så får du veiledning om hvordan du skal oppgi det i skattemeldingen.

Men, Skatteetaten vet ikke alt

Når du leser dette, har rundt fire millioner åpnet og sjekket sin skattemelding. Om lag 2,5 millioner har sendt den inn.

Forhåndsutfylt er ikke ferdig utfylt. Selv om Skatteetaten har mye informasjon, vet vi ikke alt. Det kan være feil eller manglende opplysninger i skattemeldingen. Derfor er det du som har ansvaret for å sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige og eventuelt gjøre endringer før du leverer innen fristen, som er 30. april for alle med lønn og pensjon og 31, mai for de som driver foretak.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde av rettledning til selvangivelsen, kalkulator og en hånd som holder i en penn.
Selvangivelsen slik den var på 90-tallet mens den fremdeles måtte fylles ut for hånd på papir. Nå får alle digital skattemelding som bare må sjekkes nøye før den sendes inn elektronisk.
Last ned bilde
Selv om du ikke lenger trenger å signere skattemeldingen "på ære og samvittighet", slik du måtte i forrige århundre, er skattesystemet fortsatt bygget på tillit. Det er ditt ansvar å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Selv om du ikke lenger trenger å signere skattemeldingen "på ære og samvittighet", slik du måtte i forrige århundre, er skattesystemet fortsatt bygget på tillit. Det er ditt ansvar å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Last ned bilde
I 2011 gikk det fremdeles store mengder papir til trykking av rundt 3,9 millioner selvangivelser. Over 60 tonn papir gikk med til trykkingen. I dag huser trykkerihallen i Oslo en del av Skatteetatens IT-divisjon.
I 2011 gikk det fremdeles store mengder papir til trykking av rundt 3,9 millioner selvangivelser. Over 60 tonn papir gikk med til trykkingen. I dag huser trykkerihallen i Oslo en del av Skatteetatens IT-divisjon.
Last ned bilde
Skjemategning av over 60 millioner opplysninger som samles inn fra mange kilder for å innføres i mer enn 5 millioner skattemeldinger.
Over 60 millioner opplysninger samles inn fra mange kilder for å samles i mer enn 5 millioner skattemeldinger.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye