Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet øker mest i landet

Del

9357 søkere har HINN som førstevalg i årets Samordna opptak. Det er 1049 flere enn i 2023 og den største økningen i antall blant samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Studenter som jobber sammen på et bibliotek.
Over 9000 personer har HINN som førstevalg hos Samordna Opptak. Foto: Elen Sonja Klouman/HINN. Foto: Elen Sonja Klouman/HINN. Høgskolen i Innlandet

– Det er svært gledelig å se at så mange har søkt studieplass hos oss fra høsten av. Det tilsier at vi har en studieportefølje som mange finner interessant og at vi har attraktive studiesteder, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Oppsving for helseutdanninger

En positiv trend ved årets opptak er at stadig flere har søkt helserelaterte utdanninger. Helsefag har nasjonalt en økning i førstevalg på 5,9 prosent, mot hele 39,5 prosent ved HINN. Mye av denne veksten kan tilskrives nye studietilbud, blant dem bachelor i fysioterapi.

333 søkere har studiet ved studiested Elverum som førstevalg. Studiet har 40 studieplasser, noe som betyr at studiet har 8,32 søkere pr. studieplass. Dette er klart flest blant samtlige fysioterapiutdanninger i Norge.

Solide tall fra Samordna opptak

HINN tilbyr i år 83 studier i det nasjonale opptaket til Samordna opptak. I dette opptaket har 9357 søkere høgskolen som førstevalg. Det tilsvarer en økning på 12,6 prosent ved HINN sammenlignet med i fjor, mens snittet nasjonalt er på 4,7 prosent.

Bachelor i vernepleie, deltid, på Kongsvinger er et annet nytt studium, med 35 studieplasser. Det er det eneste studiet vårt som har et høyere antall søkere pr. studieplass enn bachelor i fysioterapi. 292 søkere har studiet som førstevalg. Det tilsier 8,34 søkere pr. studieplass.

Det er ikke kun de nye helseutdanningene som har gode søkertall å vise til. Det er også verdt å trekke frem deltidsstudiet i sykepleie på Elverum som hele 260 søkere har som førstevalg, 121 flere enn i fjor.

Ved studiested Lillehammer har 140 søkere bachelor i barnevern som førstevalg, 40 flere enn i fjor. 198 søkere har bachelor i sosialt arbeid som førstevalg, 22 flere enn i fjor. Begge disse studiene har 100 studieplasser.

Populært med kunstig intelligens

Kunstig intelligens er en sentral tematikk i samfunnet, noe som også kommer til uttrykk i antall søknader til det nye studiet på Hamar. 171 personer har studiet med 50 studieplasser som førstevalg. 70 søkere har master i bærekraftig skogforvaltning på Evenstad som førstevalg. Dette nye studiet har 20 studieplasser.

– Vi utvikler studieporteføljen vår år for år, og søkertallene er gode for mange av dem, blant annet fysioterapi, kunstig intelligens og bærekraftig skogforvaltning. HINN skal være en utdanningsinstitusjon som fornyer og utvikler seg i tråd med samfunnets behov og studentenes ønsker, og søkertallene indikerer at vi har truffet godt, sier Grønvold.  

Populære studier på tvers av studiesteder

I tillegg til helt nye studier så har HINN i år også opptak til flere reviderte studietilbud. 39 personer har Bachelor i Music Business and Production som førstevalg.

Rena er også kjent for sitt godt fagmiljø innen krise- og beredskap, og nylig åpnet det nye senteret for beredskap og krisehåndtering - PROTECT. Søkertallene er også positive for våre studier innenfor dette fagfeltet. 312 personer har beredskap og krisehåndtering som førstevalg, 52 flere enn i fjor. Krisehåndtering, deltid har en økning på 58 søkere med studiet som førstevalg.

De to mastergradene i offentlig ledelse og styring – beredskap og krisehåndtering, har også en solid økning med totalt 87 flere søkere med de to studiene som førstevalg sammenlignet med i fjor.

Ønsker flere lærerstudenter

Sviktende rekruttering til lærerutdanninger nasjonalt har de siste årene ført til at denne tematikken har blitt satt på dagsorden, og den negative trenden fortsetter også i år. I februar gikk en rekke organisasjoner sammen for å utarbeide en ny strategi for å få enda flere til å velge lærerutdanning, men lærerutdanningene både nasjonalt og hos oss opplever en nedgang i antall søkere.

Lærer som utdanningsområde går ned med 4,2 prosent nasjonalt målt i antall førstevalg.

Lokalt opptak for master- og videreutdanninger

I tillegg til søkertallene fra Samordna opptak kommer vårt lokale opptak, som primært omfatter master- og videreutdanninger. Her har HINN 463 færre søkere sammenlignet med i fjor, noe som i stor grad kan forklares med at Den norske filmskolen i år ikke har opptak til sine masterutdanninger og at HINN nå ser konsekvensen av at studenter fra utenfor EU og EØS må betale skolepenger for å komme til oss. Totalt gir dette 16.047 søkere til HINN, 3,7 prosent flere enn i 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Studenter som jobber sammen på et bibliotek.
Over 9000 personer har HINN som førstevalg hos Samordna Opptak. Foto: Elen Sonja Klouman/HINN.
Last ned bilde
Portrettfoto av prorektor utdanning Stine Grønvold.
Prorektor utdanning Stine Grønvold kan glede seg over at flere av de nye studiene har gode søkertall. Foto: Elen Sonja Klouman/Høgskolen i Innlandet.
Last ned bilde

Dokumenter

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye