NOU 2024:7. «Norge og EØS Utvikling og erfaringer» viser at Norge ikke lenger er et demokrati

Del

Etter gjennomgang av NOU`en 2024:7, er det til sterk ettertanke for NOREXIT å høre på mange av bidragene under den store demokratikonferansen på Universitetet i Oslo den 18. april 2024. Hvordan definerer vi demokrati? Hva er demokrati? Er ikke forutsetningen for suverene beslutninger at et vedtak står seg til et nytt er fattet? Er det ikke vår Grunnlov som setter rammer for det Norske demokratiet?

Har George Orwell fått helt rett i sin profeti fra boken «1984», at alt snus på hodet?  Fred betyr krig, nært betyr fjernt, sannhet er løgn, demokrati blir diktatur osv? NOU`en viser på mange måter hvordan det norske folkestyret har blitt en illusjon, bekreftet av udefinerte demokratiindekser?  Like fullt står de lærde i Norge og skamroser ukritisk sine egne oppfatninger av vårt demokrati, men forstår vi innholdet av demokrati?

Demokratikonferansen forsterker inntrykket etter gjennomgangen av den 388 sider lange Norges offentlige utredninger (NOU) 2024:7. Norge og EØS.  Utvikling og erfaringer, har ledet NOREXIT til den klare oppfatning at Norge, under EØS-avtalen ikke lenger er et demokrati.

Dette er sterke ord, men kommer tydelig frem gjennom EØS-utvalgets drøfting av handlingsrommet i EØS-avtalen, under Kapittel 6: Handlingsrom medvirkning, påvirkning og tilpasning. Her tar utredningen i liten grad tak i vurderingen av handlingsrommet, dersom Norge ønsker å reversere eller foreta endringer i et vedtak som allerede er fattet i EØS-komiteen. Dette er kritikkverdig av et Regjeringsutnevnt utvalg, som burde hatt som oppdrag å vurdere fordeler og ulemper med EØS-avtalen i dag og frem i tid for Norge.  Det er også kritikkverdig at et utvalg ikke refererer til Stortingets egne vurderinger av EØS-avtalen, utført av Stortingets utredningsseksjon, datert 11. mars 2021 med oppdragsnummer 2021064 -Hvordan ta rettsakter ut av EØS-avtalen.  Det kan imidlertid spekuleres i hvorfor det mest sentrale spørsmålet med EØS, som tydeligvis var av interesse for Stortinget i 2021, ikke er løftet og drøftet av det Regjeringsoppnevnte utvalget til denne NOU`en.

NOREXIT gir sine mer detaljerte begrunnelser for dette synet på sin hjemmeside norexit.no.   

NOREXIT vil holde et foredrag om temaet på Litteraturhuset søndag 12. mai klokken 13:00-15:00. Besøk Europas største litteraturhus! (litteraturhuset.no) for ytterligere informasjon og påmelding.  Utvalgsmedlemmene av NOU`en vil bli invitert til debatt. 

Kontakter

Følg pressemeldinger fra NOREXIT

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NOREXIT på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NOREXIT

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye