48 155 har oppgitt at de eier kryptovaluta – Skatteetaten tror mange ikke er klar over at det skal føres i skattemeldingen

Del

I fjor rapporterte 48 155 personer inn i skattemeldingen at de eier kryptovaluta. Året før var tallet 43 440.

– Vi vet at det er langt flere som faktisk eier kryptovaluta. Husk at du selv må føre inn opplysninger om kryptovaluta i skattemeldingen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten.

Antall personer som på landsbasis førte opp opplysninger om virtuelle eiendeler i skattemeldingen steg til rundt 48.000 personer i 2022 fra rundt 45.000 i 2021. Til sammenligning var tallet for 2020 kun omtrent 15.000.  

– Over tid har vi sett en kraftig økning i antallet som innrapporterer at de eier kryptovaluta, forteller Nina Schanke Funnemark.

Det er flere forhold som har ført til at flere har rapportert inn kryptovaluta i skattemeldingen siden 2020. Både økt fokus på skattlegging av kryptovaluta og kraftige svingninger i kursene på kryptovaluta har vært viktige pådrivere.

Men bedringen over tid til tross; mørketallene er fortsatt store. Skatteetatens egne anslag tyder på at det kun er 15 prosent av dem som eier kryptovaluta som oppgir dette i skattemeldingen.

Skattepliktig og må føres opp i skattemeldingen

Det er ikke egne skatteregler for kryptovaluta. Skattemessig er kryptovaluta et formuesobjekt. Det vil si at dersom du selger kryptovaluta med gevinst er det skattepliktig, og dersom du selger med tap er det fradragsberettiget. Du må også føre opp det du eier av krypto i skattemeldingen, slik at tallene for formuen din blir riktig.

– Mange av de som ikke fører opp kryptovaluta har gjerne små verdier, kanskje har de bare testet ut hvordan det er å kjøpe og eie krypto. Men all handel med kryptovaluta skal føres opp i skattemeldingen, uavhengig av hvor mye den er verdt, sier skattedirektøren.

– Hvis du eier, eller har kjøpt eller solgt kryptovaluta i løpet av 2023, er dette noe du selv må føre opp i skattemeldingen før fristen går ut. Det er ikke tall som er forhåndsutfylt, sier Nina Schanke Funnemark.

Skattesatsen på inntekt fra gevinst er 22 prosent.

Skattedirektøren minner også om at selv om du har levert skattemeldingen, kan du fortsatt gjøre endringer, både i årets skattemelding og for tidligere år.

– Da må du huske å levere den på nytt. Du kan gjøre endringer tre år tilbake i tid, sier Schanke Funnemark.

Flere har ikke tenkt på skatten

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet med kryptovaluta. Blant annet undersøker de hvorfor mange tidligere ikke har rapportert på skattemeldingen som forpliktet.

– Vi tror dette kan skyldes at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe de som investerer i krypto med å innberette dette på riktig vis, sier Schanke Funnemark.

Andre har kanskje antatt at det er anonymt å eie, kjøpe og selge kryptovaluta, og at de kan slippe unna skatt om de ikke melder det inn til beskatning. Det kan koste deg dyrt, sier skattedirektøren:

–  Du er pliktig til å oppgi dette i skattemeldingen, og risikerer tilleggsskatt om du skjuler informasjon fra Skatteetaten.

Barn og unge en egen målgruppe  

Skatteetaten har de siste årene erfart at også barn og unge kan ha store kryptoverdier.

Skatteetaten har ikke noen gode tall på omfanget, ettersom disse verdiene som regel skal oppgis i foreldrenes skattemelding frem til fylte 17 år. Utfordringen er at foreldrene ikke nødvendigvis er klar over at barnet deres eier kryptovaluta. Vi har sett tilfeller hvor det ved tilfeldighet er kommet frem at tenåringen i huset satt på verdier i millionklassen.  

Barn og unges eget forhold til skatt begrenser seg derimot gjerne til at de har et frikort eller et skattekort i forbindelse med deltids- eller sommerjobb.

– Selv om det ofte ikke er et bevisst valg blant de unge at disse digitale verdiene ikke oppgis til beskatning, så ser jo vi at dette på sikt kan være med å skape holdninger blant en yngre generasjon om at skatt ikke er så viktig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, og fortsetter:

– Vår oppfordring til foreldrene blir; snakk med barnet ditt om skatt, og spør om hun eller han eier kryptoverdier. Og til samtlige - både ung og gammel - gjelder rådet om å ta kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål.   

Slik rapporterer du kryptovaluta

Du må selv rapportere kryptovaluta på skattemeldingen.

I skattemeldingen er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.

Hvis du har solgt kryptovaluta med tap kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med informasjon fra kryptobørsene.

Det er viktig å passe på at det samlede resultat for alle transaksjoner totalt er meldt inn (gevinst/tap) – ikke bare totalt hvor mye kryptovaluta man eier.

I tre år etter innleveringsfristen har du mulighet til å endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt. Fristen for å endre skattemeldingen for 2020 er 30. april.

skatteetaten.no/virtuellvaluta får du veiledning om hvordan du skal fastsette verdien, rapportere og dokumentere gevinst, tap, utbytte og formue for kryptovaluta

De 30 kommunene med flest kryptoeiere

Oslo 11.146

Bergen 3.306

Trondheim 2.544

Stavanger 1.563

Bærum 1.500

Kristiansand 1.145

Drammen 956

Asker 945

Lillestrøm 815

Tromsø 745

Sandnes 732

Fredrikstad 698

Nordre Follo 653

Ålesund 528

Tønsberg 526

Bodø 505

Lørenskog 473

Sandefjord 461

Moss 403

Skien 395

Sarpsborg 376

Haugesund 344

Ullensaker 335

Karmøy 332

Arendal 327

Øygarden 325

Kongsberg 301

Sola 299

Porsgrunn 295

Larvik 290

Samlede tall på inntekt, fradrag og formue for alle som har gitt opplysninger om virtuelle eiendeler

Skattemeldingen for 2022

Antall: 48 155 personer har gitt opplysninger i skattemeldingen

Antall under 40 år: 30 302 personer

Inntekt: 3,3 milliarder kroner

Fradrag: 3,5 milliarder kroner

Formue: 8 milliarder kroner

Skattemeldingen for 2021

Antall: 43 440 personer har gitt opplysninger i skattemeldingen

Antall under 40 år: 28 932 personer

Inntekt: 10,1 milliarder kroner

Fradrag: 3,8 milliarder kroner

Formue: 23,2 milliarder kroner

Nøkkelord

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye