SINTEF

Grønn skipsfart i sikte

Del

Å få fortgang i den grønne omstillingen av maritim sektor, redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff er ingen enkel oppgave. Nå skal et nytt forskningssenter FME MarTrans sette fart på utviklingen.

Fra NTNU og SINTEF sin felles pressekonferanse om tildelingen av åtte nye FME-sentre. Fra venstre: Vegar Johansen, Administerernde direktør i SINTEF Ocean, Katja Reitan, Patentfullmektig, Kongsberg Maritime som er den største industripartneren i FME MarTrans, Trond A, Vikan Johnsen, Markedssjef, SINTEF Ocean og Olav Bolland, Dekan, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU.
Fra NTNU og SINTEF sin felles pressekonferanse om tildelingen av åtte nye FME-sentre. Fra venstre: Vegar Johansen, Administerernde direktør i SINTEF Ocean, Katja Reitan, Patentfullmektig, Kongsberg Maritime som er den største industripartneren i FME MarTrans, Trond A, Vikan Johnsen, Markedssjef, SINTEF Ocean og Olav Bolland, Dekan, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU. Foto: SINTEF SINTEF

FME står for forskningssenter for miljøvennlig energi, og senteret FME Maritime Energy Transition (MarTrans) er et 8-årig samarbeidsprosjekt med 65 partnere fra maritim industri og forskningsmiljø. Hovedfokuset er forskning, innovasjon og utdanning for å akselerere energiomstillingen i skipsfarten, samtidig som man øker verdiskapningen og eksporten for norsk maritim industri.  

Med en total finansiering fra Forskningsrådet og de industrielle partnerne på over 300 millioner kroner blir dette verdens største maritime forskningsprogram av sitt slag. Senterdirektør Trond Vikan Johnsen i SINTEF Ocean gleder seg til å komme i gang. 

- Skipsfarten er godt i gang med det grønne skiftet. Det siste tiåret er lokal forurensning kraftig redusert og det er gjort store kutt i klimautslipp per fraktet vare, men med et stadig økende transportbehov og en ambisjon om nullutslipp i 2050 har vi fortsatt store utfordringer foran oss, sier Johnsen. 

Norske skipseiere deler dette synet, og hele 18 rederier med totalt rundt 450 skip i operasjon deltar i senteret. Norge har verdens femte største skipsflåte og kan virkelig utgjøre en forskjell på de globale utslippene fra sektoren.  

- Rederiforbundets medlemmer har som mål å kun bestille skip med nullutslippsteknologi innen 2030. Innen 2050 skal alle skip være karbonnøytrale. Det krever en ambisiøs satsning på forskning og innovasjon, sier Helene Tofte, Direktør internasjonalt samarbeid og klima, Norges Rederiforbund. 

Hva skal FME MarTrans gjøre? 

Den maritime sektoren står i dag for ni prosent av Norges klimagassutslipp og 12 prosent av globale transportutslipp. Skal vi få til å kutte utslippene i sjøtransporten må vi løse fire hovedutfordringer: 

Miljøvennlig drivstoff er dyrt, og tilgangen knapp. Dermed må forbruket reduseres drastisk gjennom energieffektiv frakt. 

For å kunne bruke de nye energibærerne på en sikker og effektiv måte, må energisystemene om bord videreutvikles.  

Tilgjengeliggjøring av grønne drivstoff krever utvikling av forsyningskjeder og ny havneinfrastruktur.  

En bærekraftig omstilling krever at ny teknologi understøttes med kunnskap og fremskritt innen forretningsmodeller, miljøpåvirkning, regelverk og energisystemintegrasjon. 

- FME MarTrans vil organisere mye av sine forskningsaktiviteter og utdanningsløp rundt disse områdene, men vil også drive frem innovasjoner og pilotering gjennom rederistyrte demo-prosjekter, sier Senterdirektør Johnsen.  

Et stort og viktig verktøy i arbeidet vil være den verdensledende forskningsinfrastrukturen i Norsk Havteknologisenter. De nye laboratoriene for modellskalatesting av skip og energisystemer vil fases inn i løpet av de første par årene av FME MarTrans, og gi forskerne helt nye muligheter til å optimalisere teknologi og operasjoner. 

Samarbeid styrker verdiskapningen 

Maritim leverandørindustri er en av Norges største eksportnæringer med 90.000 arbeidsplasser over hele landet og en årlig verdiskapning på over 150 milliarder kroner. For å opprettholde og styrke konkurransekraften er den norske klyngen avhengige av å ligge i forkant på teknologiutvikling og innovasjon, spesielt knyttet til grønne løsninger. 

- Kongsberg Maritime er glade for å være partner i forskningssenteret FME MarTrans. Vår visjon er å forme den maritime fremtiden med utgangspunkt i ny teknologi, energieffektive løsninger og digitalisering, og gjennom dette samarbeidet vil vi bygge kunnskap og være del av et nettverk som jobber med å utvikle felles løsninger, sier Bjørn Jalving, CTO, Kongsberg Maritime. 

Samarbeid på tvers av den maritime verdikjeden er en norsk tradisjon og suksessoppskrift. I FME MarTrans møtes rederier, skipsbyggere, leverandørindustri, havner, energiselskaper, forsikring og klasseselskaper for å samarbeide med universiteter og forskningsinstitutter for å finne løsninger på de mest krevende utfordringene for næringen fremover. 

- Dette partnerskapet tydeliggjør en dedikasjon til forskning og innovasjon for grønn skipsfart. Senteret vil spille en sentral rolle når maritime aktører skal navigere i energiomstillingen fremover og omdanne FoU til næringsmessige fortrinn i global skala. Vi ser frem til å drive det maritime grønne skiftet i samarbeid med SINTEF Ocean og alle partnere i FME MarTrans, sier Tomas Tronstad, Direktør for Maritim FoU, DNV. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra NTNU og SINTEF sin felles pressekonferanse om tildelingen av åtte nye FME-sentre. Fra venstre: Vegar Johansen, Administerernde direktør i SINTEF Ocean, Katja Reitan, Patentfullmektig, Kongsberg Maritime som er den største industripartneren i FME MarTrans, Trond A, Vikan Johnsen, Markedssjef, SINTEF Ocean og Olav Bolland, Dekan, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU.
Fra NTNU og SINTEF sin felles pressekonferanse om tildelingen av åtte nye FME-sentre. Fra venstre: Vegar Johansen, Administerernde direktør i SINTEF Ocean, Katja Reitan, Patentfullmektig, Kongsberg Maritime som er den største industripartneren i FME MarTrans, Trond A, Vikan Johnsen, Markedssjef, SINTEF Ocean og Olav Bolland, Dekan, Fakultetet for ingeniørvitenskap, NTNU.
Last ned bilde
Skip fra flåten til rederiet Klaveness
Skip fra flåten til rederiet Klaveness
Last ned bilde

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Høye investeringer i SINTEF i 2023, EU kompenserer for lave nasjonale utlysningsnivåer26.4.2024 12:37:06 CEST | Pressemelding

I en tid med stort behov for nye løsninger holder forskningsvirksomheten i SINTEF bare så vidt tritt med inflasjonen. SINTEF utførte forskning for 4,2 milliarder kroner i 2023, gjennom 6.371 prosjekter for 3.341 oppdragsgivere. Det ble investert 321 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og forskningsbygg. Uttellingen i EUs programmer for forskning og innovasjon var svært god.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye