Forsvaret

Øver på hurtig beredskap langs norskekysten

Del

Hurtig beredskap langs norskekysten er avgjørende for både Norge og allierte i en potensiell krise. Britiske sjø- og luftenheter trener nå sammen med det norske Sjøforsvaret for å kunne opprettholde beredskapen i våre nærområder. Den britiskledete øvelsen Tamber Shield som går under samarbeidet Joint Expeditionary Force (JEF) foregår nå i kystnære områder utenfor Bergen.

JEF består av ti nordlige europeiske land som har forpliktet seg til å ivareta sikkerhet og beredskap gjennom et tett samarbeid. Ikke bare skal JEF fungere som en gripbar stykre som kan svare raskt på pågående kriser, men de er også tett knyttet til NATO og tilrettelegger for alliert samvirke i flere områder, blant anne Norksekysten.

Dette tette samarbeidet mellom Norge og Storbritannia styrker beredskapen i våre nærområder. Slike avanserte militære operasjoner krever en betydelig grad av samtrening for at vi skal kunne operere effektivt som en integrert styrker.

Øvelsen er en av flere britiskledete øvelser som foregår gjennom andre kvartal av 2024. Styrkene øver utenfor norskekysten på vestlandet og består av flere britiske sjø- og luftenheter samt norske overflatefartøy. Norge deltar med fregatten KNM Roald Amundsen, korvettene KNM Glimt, KNM Storm og KNM Glimt. Storbritannia deltar med flere Wildcat helikoptre og fire P2000 patruljebåter.

– Samtrening mellom sjø- og luftenheter er en del av det å opprettholde beredskapen langs norskekysten. Det at vi trener sammen med britene gjør at tiden vi bruker på å agere blir mindre, og vi kan dermed levere raskere der det trengs når det trengs. I tillegg benytter vi øvelsene til å utvikle taktikk og vår evne til å samarbeide, sier sjef marinen flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Tamber Shield varer fra 17. April til 3. Mai og foregår langs norskekysten utenfor Bergen.

Kontakter

Fakta om Tamber Shield

 • Dato: 17. April til 1. Mai
 • Det blir arrangert mediedag for pressen 26. April.
 • Øvelsen er britiskledet under Joint Expeditionary Force (JEF)
 • Norge deltar med fire overflatefartøy, mens storbritannia deltar med luftenheter og patruljebåter.

Fakta om Joint Expeditionary Force (JEF)

 • JEF er en multinasjonal styrke med ti land, og styrken er ledet av Storbritannia.
 • JEF utfyller og støtter NATO, og styrken baserer seg på NATOs konsepter og standarder.
 • JEF skal drive avskrekking, være en lett gripbar styrke hvis kriser oppstår, og bidra inn i NATO-operasjoner om en situasjone skulle eskalere.
 • Dette betyr at medlemslandene er sammen om å opprettholde beredskap, utveksle informasjon og herunder identifisere og forstå potensielle trusler.
 • JEF virker gjennom daglige aktiviteter.

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

 1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
 2. Overvake og drive etterretning
 3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
 4. Samarbeide internasjonalt
 5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye