Kifinfo

Likestillingsmål ute av tildelingsbrevet igjen

Del

Kunnskapsdepartementet har de siste årene løftet fram likestilling, mangfold og arbeid mot trakassering i tildelingsbrevet til universiteter og høgskoler. Men i 2024 er likestilling ikke tatt med.

Uskarpt bilde av et panel og tilhørere i et auditorium
Kunnskapsdepartementet fjernet likestilling i årets tildelingsbrev til universiteter og høgskoler. Kif-komiteen forventer at departementet tar det inn igjen for neste år. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Av: Kristin Aukland, Kifinfo

Kontinuitet og stabile ressurser for å lage gode strukturer og kultur for likestilling er viktig. Det mener Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Kif-komiteen er derfor opptatt av Kunnskapsdepartementets (KD) årlige tildelingsbrev til universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene.

«Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument.», skriver KD selv i brevet for 2024.

Hvorvidt likestilling og mangfold blir tatt med i de årlige tildelingsbrevene, er imidlertid høyst varierende. Derfor er det blitt tradisjon at Kif-komiteen årlig minner KD om å inkludere temaer som likestilling, kjønnsbalanse, mangfold og arbeid mot trakassering i tildelingsbrevet.

Og i år ble det…

…Ørlite om mangfold.

I 2024 er tildelingsbrevet rensket for likestilling og kjønnsbalanse. Heller ikke arbeid mot trakassering står nevnt. Det eneste som står om mangfold handler om nedsatt funksjonsevne.

Dette står i kontrast til de foregående årene.

I tildelingsbrevet beskriver departementet universitets-og høgskolesektoren som «mangfoldig», og i kapittel 4.1.2 står det at: «Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder mangfold.»

Men forståelsen av mangfold ser ut til å handle utelukkende om nedsatt funksjonsevne. Kjønn og sosial og etnisk bakgrunn er ikke nevnt, til tross for at Kunnskapsdepartementet har et overordnet mål om at «Kunnskapssektoren utjevner sosiale og geografiske forskjeller».

Stilltiende forventninger fra regjeringen

Men hva betyr regjeringens høye ambisjoner om mangfold når likestilling er borte fra årets tildelingsbrev? Vi spurte statssekretær Ivar B. Prestbakmo om hvorvidt det stemmer at tildelingsbrevet er KDs viktigste styringsdokument opp mot UH-institusjonene.

– Tildelingsbrevene fra departementet gir et tydelig signal om hva slags forventninger som stilles til universiteter og høgskoler, men det er ikke nok alene, skriver Prestbakmo på e-post.

– Det viktigste er at hver og en sørger for å jobbe systematisk med å sikre likestilling på alle nivåer i virksomheten og verne mot diskriminering eller trakassering. Institusjonene må jobbe for at det på alle nivåer er en kultur som fremmer likestilling og mangfold.

– Hvordan står regjeringens ambisjoner om mangfold og likestilling i stil med at årets tildelingsbrev er blottet for likestilling og mangfold, med unntak av en liten del om nedsatt funksjonsevne?

– Vi forventer alltid at institusjonene i UH-sektoren arbeider for likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering. Det forventes at virksomhetene arbeider aktivt med tiltak for å rekruttere bredt og mangfoldig på alle nivåer.

– I årets tildelingsbrev ble dette ikke tatt med, men det betyr ikke at vi ikke har forventninger til at sektoren arbeider med likestilling og mangfold, skriver Prestbakmo.

Les hele saken hos Kifinfo

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Ivar B. Prestbakmo
– Departementet tar tilbakemeldingen fra Kif-komiteen til etterretning når vi går i gang med å skrive tildelingsbrev for 2025, skriver statssekretær Ivar B. Prestbakmo i en e-post. (Foto: Kunnskapsdepartementet)
Last ned bilde

Om Kifinfo

Følg pressemeldinger fra Kifinfo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kifinfo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kifinfo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye