Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – mars 2024

Del

Den 5. april 2024 var det 3036 innsatte i norske fengsler. I mars 2024 ble det iverksatt 498 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 273 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 104. 

Kriminalomsorgens uniformsskjorte med emblem på ermet
Kriminalomsorgens uniformsskjorte

Straffegjennomføring i fengsel

3. april 2024 var belegget i fengsel 87 prosent med totalt 3036 innsatte.
Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100% belegg. Det skal være ledig kapasitet som kan brukes til varetektsfengslinger og som skal gjøre det mulig å flytte domfelte mellom fengsler. 

Mars 2023

Mars 2024

Antall innsatte

3069

3036

Antall i varetekt

686 (22 prosent)

775 (26 prosent)

Utenlandske statsborgere

798 (26 prosent)

783 (26 prosent)

Kvinnelige innsatte

180 (5,9 prosent)

148 (4,9 prosent)

Antall forvaringsdømte

146 menn
9 kvinner

136 menn
7 kvinner

Innsatte personer under 18 år

6

8

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år

85

82

Av de åtte innsatte under 18 år, sitter to på dom og seks i varetekt. Alle sitter ved ungdomsenheter.


Soningskø
Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
En stor andel av soningskøen er i region sørvest. KDI har iverksatt tiltak for å redusere tilfanget av dommer til denne regionen og ser allerede resulateter av dette. 
Til tross for en økning av antall domfelte i soningskø sammenlignet med samme periode i 2023, er antallet likevel historisk sett lavt.

Mars 2023

Mars 2024

Soningskø (ubetingede dommer)

136

290

Antall i soningskøen som avventer soning

med elektronisk kontroll (fotlenke)

8

26

Måneden før,  februar 2024, var soningskøen på 271 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for mars 2024 ligger vedlagt.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble ikke gjennomført noen soningsoverføringer i mars.

Straffegjennomføring i samfunnet 

I mars 2024 ble det iverksatt 498 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med mars 2023, da 587 straffegjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 273 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 104.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med mars 2023. Størst nedgang finner vi for program mot ruspåvirket kjøring, som synker med 42 prosent. Prøveløslatelse med møteplikt viser en nedgang på 35 prosent, mens samfunnsstraff synker med 32 prosent. Elektronisk kontroll synker med 8 prosent.

Størst økning finner vi for narkotikaprogram med domstolskontroll (ND), som øker med 71 prosent. Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) øker med 7 prosent. Bøtetjeneste øker fra én iverksatt sak i mars 2023 til 25 iverksatte saker i mars 2024.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i mars 2024 var på 14 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

mar.24

mar.23

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

273

298

12 %

385

Samfunnsstraff

104

153

18 %

936

Prøveløslatelse med møteplikt

40

62

8 %

245

Program mot ruspåvirket kjøring

28

48

14 %

402

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

16

15

19 %

118

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

12

7

17 %

293

Bøtetjeneste

25

1

16 %

66

Hjemmesoning (§ 16)

0

3

-

1

Totalt

498

587

14 %

2446

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker mars 2024 og mars 2023. Hele tall og prosent.


Andel unge under 25 år

I mars 2024 ble det iverksatt 99 straffegjennomføringer i samfunnet for aldersgruppen under 25 år. Dette utgjør 20 prosent av det totale antallet gjennomføringer.

Elektronisk kontroll var den mest iverksatte straffegjennomføringsformen i aldersgruppen 15-24 år med 44 iverksettelser, fulgt av samfunnsstraff med 43 iverksettelser.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Straffegjennomføringsform mars 2024

15-17 år

18-24 år

25-40 år

40 år +

Andel under 25 år

Elektronisk kontroll

0

44

95

134

16 %

Samfunnsstraff

4

39

36

25

41 %

Prøveløslatelse

0

7

18

15

18 %

Bøtetjeneste

0

2

12

11

8 %

Program mot ruspåvirket kjøring

0

1

9

18

4 %

Narkotikaprogram (ND)

0

2

6

4

17 %

Hjemmesoning (§16)

0

0

0

0

-

Totalt

4

95

176

207

20 %

Tabell 2. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og alder. Iverksatte saker mars 2024. Hele tall og prosent.


Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i mars 2024 er 45 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 15 prosent og narkotika- og rusmiddellovbrudd med 10 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 3.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

44,8 %

Økonomi

14,7 %

Narkotika/rus

9,8 %

Annet

9,1 %

Vold

8,1 %

Lov og orden

6,8 %

Vinningskriminalitet

4,1 %

Seksuallovbrudd

2,5 %

Tabell 3. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Mars 2024. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye