SINTEF

Skal forske på et sikkert strømnett

Del

Det nye forskningssenteret FME SecurEL skal utvikle et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig strømnett.

Gerd Kjølle, sjefforsker i SINTEF Energi og leder av det nye FME-senteret SecurEL
Gerd Kjølle, sjefforsker i SINTEF Energi og leder av det nye FME-senteret SecurEL Foto: SINTEF

Tildelingen fra Forskningsrådet som et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) betyr inntil åtte år med forskning, utvikling og innovasjon for å sikre både strømforsyningssikkerhet og bane vei for et nullutslippssamfunn. Gjennom senteret skal de 40 partnerne jobbe for at strømnettet klarer å ivareta rollen som ryggraden i et energisystem som står overfor store utfordringer på veien til et netto nullutslippssamfunn i 2050.

– Strømnettet er en kritisk tilrettelegger for å nå klimamålene siden det knytter sammen nye fornybare energikilder, som sol og vind, med nytt forbruk som industriprosesser og elektrisk transport. Samtidig vil fremtidens strømnett møte nye utfordringer som følge av elektrifiseringen og økte værpåkjenninger. Det er også nødvendig å sikre at økt digitalisering og fleksibilitet og andre tiltak for å øke nettkapasitet ikke går på bekostning av forsyningssikkerheten, som er avgjørende for det grønne skiftet, sier Gerd Kjølle, sjefforsker i SINTEF Energi og direktør for det nye senteret.

I dag leder hun FME CINELDI, som nå er inne i sitt siste år. Det nye senteret SecurEL bygger på resultatene fra CINELDI og vil jobbe med sikkerhet i strømforsyningen. Forsyningssikkerhet, drift og utvikling av nettet, utnyttelse av kraftsystemet og dets komponenter, samt reguleringer og samfunnets aksept for nye løsninger blir temaer som SecurEL skal jobbe med. Gjennom piloter skal nye teknologier og løsninger testes ut og verifiseres.

Totalt 40 partnere fra hele bransjen skal samarbeide i FME SecurEL. Nettselskapene som er representert i senteret overfører tre fjerdedeler av levert elektrisitet i Norge.

– Senterets partnere fordeler seg fra Finnmark i nord til Agder i sør, fra Vestland til Østfold. Hele bransjen er også dekket; alt fra nettselskaper, systemoperatør, teknologibedrifter og tilbydere av markedsløsning og fleksibilitetstjenester, til myndigheter, medlemsorganisasjoner og forskning- og utdanningsinstitusjoner, sier Kjølle.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet videre for å jobbe for et sikkert, motstandsdyktig og bærekraftig strømnett sammen med både nye og gamle samarbeidspartnere, sier Kjølle. 

Om Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i tillegg finansieres av bidrag fra næringsliv og FoU-partnere.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå. Industribidraget i de ulike sentrene utgjør minimum 50 % av finansieringen, men kan utgjøre større andel. Maksimumsfinansiering fra Forskningsrådet er 25 millioner i året.

Partnere i SecurEL:

Forskning og utdanning:

 • SINTEF Energi
 • SINTEF Digital
 • NTNU
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
 • Universitetet i Cagliari, Italia

Nettselskaper:

 • Arva
 • BKK
 • Elvia
 • Fagne
 • Glitre Nett
 • Lede
 • Linea
 • Linja
 • Lnett
 • Tensio

Systemoperatør:

 • Statnett

Teknologiselskaper:

 • ABB Electrification Norway
 • Aidon
 • Heimdall Power
 • Hitachi Energy Norway
 • Kongsberg Digital
 • Magtech
 • Møre Trafo
 • NODES
 • Norsk Transformator
 • Siemens
 • Nortroll
 • Avju Solutions
 • Pixii
 • REN
 • Øygrid

Andre:

 • Eviny
 • Snerpa Power
 • Reguleringsmyndigheten for energi (NVE-RME)
 • Fornybar Norge
 • Smart Grid Services
 • The Norwegian Smart Grid Centre
 • KraftCERT

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gerd Kjølle, sjefforsker i SINTEF Energi og leder av det nye FME-senteret SecurEL
Gerd Kjølle, sjefforsker i SINTEF Energi og leder av det nye FME-senteret SecurEL
Last ned bilde
Bilde av senterledere for de FME-sentrene med tilhørighet ved SINTEF og NTNU som fikk tildeling. Fra venstre: Jacob Lamb (NTNU, FME Battery), Gerd Kjølle (SINTEF, FME SecurEL), Tor Grande (rektor ved NTNU), Maria Gabriella Tranell (NTNU, FME ZeMe), Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF), Ingeborg Graabak (SINTEF, FME Interplay), Trond Johnsen (SINTEF, FME MarTrans), Mona Mølnvik (SINTEF, FME gigaCCS)
Bilde av senterledere for de FME-sentrene med tilhørighet ved SINTEF og NTNU som fikk tildeling. Fra venstre: Jacob Lamb (NTNU, FME Battery), Gerd Kjølle (SINTEF, FME SecurEL), Tor Grande (rektor ved NTNU), Maria Gabriella Tranell (NTNU, FME ZeMe), Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef i SINTEF), Ingeborg Graabak (SINTEF, FME Interplay), Trond Johnsen (SINTEF, FME MarTrans), Mona Mølnvik (SINTEF, FME gigaCCS)
Last ned bilde

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Høye investeringer i SINTEF i 2023, EU kompenserer for lave nasjonale utlysningsnivåer26.4.2024 12:37:06 CEST | Pressemelding

I en tid med stort behov for nye løsninger holder forskningsvirksomheten i SINTEF bare så vidt tritt med inflasjonen. SINTEF utførte forskning for 4,2 milliarder kroner i 2023, gjennom 6.371 prosjekter for 3.341 oppdragsgivere. Det ble investert 321 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og forskningsbygg. Uttellingen i EUs programmer for forskning og innovasjon var svært god.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye