NORCE

Bruker Snapchat, men har aldri sendt epost: Skal undersøke digital kompetanse blant unge som faller utenfor

Del

Unge innvandrere som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring, risikerer også å havne i et digitalt utenforskap. NORCE-forskere skal undersøke digitale vaner i den utsatte gruppen, for å gi ny kunnskap om digital inkludering i samfunnet.

Prosjektleder og forsker Gilda Seddighi i NORCE skal undersøke digital ulikhet blant ungdom med innvandrerbakgrunn som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring.
Prosjektleder og forsker Gilda Seddighi i NORCE skal undersøke digital ulikhet blant ungdom med innvandrerbakgrunn som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring. Foto: Ashkan Rouzrokh

Både i arbeidslivet og i tilgangen på offentlige tjenester, er bruk av digital teknologi blitt dagligdags. Det er nærmest en forutsetning for å klare seg godt i hverdagen.   

Selv om majoriteten av unge i Norge har tilgang på PC, mobiltelefon og internett, er ikke unge en enhetlig gruppe «digitalt innfødte» eksperter. Langt fra alle har ferdighetene som trengs for å kunne bruke digital teknologi i offentlige tjenester. 
 
I et nytt forskningsprosjektet finansiert av Forskningsrådet, vil prosjektleder Gilda Seddighi i NORCE undersøke digital ulikhet blant ungdom med innvandrerbakgrunn som står utenfor utdanning, arbeid og opplæring.  
 
Hovedmålet med forskningsprosjektet er å vise hvordan sosial bakgrunn, og faktorer som øker risikoen for å stå helt utenfor utdanning og jobb, påvirker digitale praksiser, strategier og utfordringer blant denne gruppen av unge.  
 
– Det finnes unge i Norge mellom 16 og 29 år som bruker Snapchat, men aldri har sendt e-post. Det blir et problem når de skal søke arbeid, komme i kontakt med velferdstjenester som NAV, fastlegen eller en utdanningsinstitusjon, sier forsker Gilda Seddighi i NORCE.    
 
– Selv når unge har lik tilgang til digitale verktøy, bruker de dem på forskjellig måte. Det er tydelige forskjeller i evnen til å utnytte digitale verktøy, fortsetter hun.  
 
Innvandrere er overrepresentert blant unge som ikke har fullført videregående skole. Dette øker sjansen for at de forblir i en langvarig situasjon utenfor utdanning og jobb. Mobbing, manglende støtte fra hjemmet og utfordringer med psykisk helse er noen av risikofaktorene for å falle utenfor. 

– Derfor vil vi se hvordan risikofaktorer for utenforskap påvirker bruken av digitale verktøy og deltakelse i samfunnet. Digitale ferdigheter blir viktigere og viktigere. Både i bruk av velferdstjenester og med tanke på å få jobb og fungere som borger i et land som blir mer digitalisert hele tiden, forklarer Seddighi.  
 
Unges digitale evner og navigering påvirkes i stor grad av sosiodemografiske faktorer som kjønn, alder, etnisitet og sosioøkonomisk status. I tillegg spiller sosialt nettverk eller et lite støttende familiemiljø en rolle. 
 
Gilda Seddighi i NORCE er en av 24 unge forskere som høsten 2023 fikk 8 millioner fra Forskningsrådets pott til  ‘unge forskertalenter’ til prosjektet «DIGcapabilities: Å fremme digitale kompetanser blant ungdommer». Vestlandsforskning er med som forskningspartner i prosjektet.  

Forskerteamet består av Rebecca Lynn Radlick og Rune Ervik fra NORCE Helse og samfunn, samt Hilde G. Corneliussen fra Vestlandsforskning. Prosjektet har internasjonale partnere fra Institute for Educational Technology, The Open University i England og Centre for Research in Applied Communication, Culture, and New Technologies i Portugal.

Kontakter

Bilder

Prosjektleder og forsker Gilda Seddighi i NORCE
Prosjektleder og forsker Gilda Seddighi i NORCE
Last ned bilde

Om oss

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye