Enova

Enova hever ambisjonsnivået til å støtte norske nullutslippsskip: - En milepæl for maritim sektor

Del

Mye har skjedd i den grønne omstillinga av maritim næring de siste årene, men investeringer i batteridrevne nullutslippsskip går ikke raskt nok. Nå lanserer Enova et nytt støtteprogram for å gjøre nullutslipp mulig for flere.

- Batterielektrifisering er i de fleste tilfeller fremdeles ikke konkurransedyktig som en nullutslippsteknologi for den maritime næringa, og det er derfor Enova tidligere i vår inviterte markedet til å gi innspill til et nytt, målrettet program som kan senke risikoen og få flere investeringer på banen. Nå hever vi ambisjonene, sier rådgiver for maritim transport i Enova, Andreas Forsnes Jahn.

Programmet applauderes av Kystrederiene, som mener støtteprogrammet ikke bare vil akselerere overgangen til nullutslipp i skipsfarten, men også bidra til innovasjon og energieffektivitet i hele sektoren.

- Det nye støtteprogrammet fra Enova markerer en viktig milepæl for den maritime sektoren i Norge. Kystrederiene ser stor verdi i initiativer som dette. Dette er avgjørende skritt mot en mer bærekraftig fremtid for skipsfarten, noe som står i direkte linje med våre medlemmers ambisjoner om en mer miljøvennlig og effektiv flåte, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. 

Vil bryte kostnadsbarrieren

Tre tydelige mål er satt for hvordan det nye programmet Batteri i nullutslippsskip skal støtte maritim sektor i det avgjørende arbeidet mot 2050:

  • At elektrifisering med batteriløsninger vil bli konkurransedyktig som et nullutslippsalternativ for flere typer fartøy.
  • Å få opp farten på elektrifiseringen og overgangen til nullutslippsløsninger.
  • Å sikre at verdikjeden for maritime batterileverandører utvikles videre.

Enova har innrettet det nye støtteprogrammet for å påvirke en situasjon hvor investeringene lar vente på seg fordi batterier fortsatt er for dyrt, og fordi det er for stor usikkerhet rundt tilgjengelig infrastruktur. 

- Målet er at batteridrift blir et reelt alternativ og en god investering for selskapene. Da må vi bidra til å bryte kostnadsbarrieren, sier Forsnes Jahn i Enova.

Retter seg mot de mest fremoverlente

Det nye programmet avløser et annet virkemiddel, Elektrifisering av sjøtransport, som ble avviklet i februar i år etter å ha støttet nærmere 150 fartøy med over 1300 millioner kroner. Enova har støttet batteri i skip siden 2015, og over 450 skip har siden da mottatt støtte over ulike programmer. I dag er hybride løsninger tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og flere markedsaktører velger nå batteriløsninger. Det er etablert en solid verdikjede for maritime batteriinstallasjoner, og økningen i antall leverandører og fartøy har vært betydelig siden oppstarten av programmet. Batterihybridisering kan nå sees på som en konkurransedyktig teknologi for energieffektivisering i enkelte segment. ​

- Hovedforskjellen er at strikken nå strammes i retning nullutslipp. Nå kreves lading inn i prosjektene, og minimum 50 % av energibehovet skal komme fra lading. Skipet skal i tillegg være forberedt for at det resterende energibehovet skal kunne dekkes av nullutslippsdrivstoff. Dette gjør vi fordi de lavthengende fruktene i form av prosjekter for delelektrifisering allerede er tatt. Det er avgjørende at Enova utvikler sine virkemidler i tråd med markedsutviklingen. Dette programmet retter seg derfor mot fremoverlente aktører som ønsker å ta det neste steget, forklarer Forsnes Jahn.

Kort om det nye programmet Batteri i nullutslippsskip

  • Nøye utformet for å kunne oppnå varig markedsendring og svare på næringens behov.  
  • Fra 16. april kan man søke støtte til å dekke deler av merkostnadene for å bygge et skip som hovedsakelig er drevet av batterier ladet fra land. Man kan også søke støtte til nødvendig ladeinfrastruktur. Maksimal støttesats er opp til 80 % av merkostnadene til skip (maksimalt 100 MNOK) og opp til 60 % av kostnadene til ladeanlegg.
  • Tildelingen av støtte vil baseres på konkurranse hvor søknadene blir rangert på søkt støtte per batteristørrelse og effektiv energibruk.
  • Første søknadsfrist blir 28. mai. Les mer om programmet her

Kontakter

Bilder

Andreas Forsnes Jahn, rådgiver for maritim transport i Enova.
Andreas Forsnes Jahn, rådgiver for maritim transport i Enova.
Last ned bilde
Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.
Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet. 

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye