Standard Norge

Verdens fremste eksperter på intelligente transportsystemer er samlet i Norge

Del

Denne uken er de fremste ekspertene på Intelligente transportsystemer (ITS) samlet i Oslo i forbindelse med at ISO (International Organization for Standardization) har sitt årlige allmøte i ITS-komitéen.

ScanStock

Intelligente transportsystemer (ITS) er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren for å gjøre transportsystemene sikrere, mer effektive og mer bærekraftig. 

På transport- og veisysteminformatikksiden er standardene viktige for alt fra kollektivtransport, utrykningstransport, automatisk kjøretøyidentifisering, elektronisk avgiftsinnkreving, flåtestyring, veitrafikkdata og sikkerhet. 

Samferdselssektoren er inne i en stor digital omstilling. Snart vil robotene innta gatebildet og kjøretøyene blir mer og mer automatiserte. Det jobbes systematisk med hvordan vi skal unngå kaos og sikre at systemene fungerer sammen til beste for innbyggerne. Standarder kan bidra til bedre samspill mellom systemene i morgendagens bybilde og styrke regelverket. 

 - Det er mange brikker som må på plass for å få til et vellykket samspill med intelligente transportsystemer og standardisering er en nøkkelbrikke, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. 

Norge deltar aktivt i det internasjonale arbeidet 

Standardiseringsarbeidet er knyttet til arbeidet i den nasjonale standardiseringskomiteen for Intelligente transportsystemer. Komiteen følger og gir innspill til arbeidet i CEN- (Den europeiske standardiseringsorganisasjonen) og ISO-komiteer, og Norge er aktivt med i flere europeiske og internasjonale prosjekter. 

Standardene blir bl.a. brukt i applikasjoner som er kompatible med Nasjonal Vegdatabank (NVDB) – som er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i forvaltningen av Norges veier. 

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye