UiT Norges arktiske universitet

Vinnere av UiT-prisene 2023

Del

Under Årsfest-seremonien ble seks UiT-priser delt ut til dyktige forskere og undervisere ved universitetet. Prisene belønnes med diplom og 100.000 kroner.

Trompetist på podium i forbindelse med prisutdeling
Årsfest-seremonien var rammen for utdeling av UiT-prisene 2023. Her spiller trompetist Ingrid Eliassen opp til utdeling av priser og ære ved UiT Norges arktiske universitet. Jørn Berger Nyvoll UiT

Hvert år deler UiT ut priser i ulike kategorier, og denne gang skjedde det i regi av Årsfest-seremonien ved UiT Tromsø. Prisene er en annerkjennelse som skal stimulere til økt innsats, være til inspirasjon for prisvinnerne og deres fagmiljø, og støtte opp under gjeldende strategi og strategiske satsingsområder for universitetet.

Pris for innovativ formidling

Førsteamanuensis Marius Storvik ved Det juridiske fakultet fikk prisen for innovativ formidling.

Storvik har fått prisen for sin unike formidlingsstil, og fordi han når ut til sitt fagfelt, til universitetet og til samfunnet. Hans arrangering av rettsaken i Kardemomme by er en innovativ formidlingsmetode som vekker interesse og underholdning for barn så vel som voksne. Storvik har også hatt suksess med sin podkast Juss & Jåss sammen med professor Gunnar Eriksen.

Innsatsen Storvik gjør for fagfeltet, gir spirer til fremtidens jurister og advokater. Han har en stor bredde i sin formidling som skaper oppmerksomhet og engasjement, eksempelvis hans funn i depositumssaken og hans doktorgrad om psykisk syke sitt rettsvern.

 – Denne prisen har jeg ønsket meg i mange år! Da Gunnar Eriksen og jeg startet opp podkasten Juss & Jåss i 2019, sa vi at målet var å vinne formidlingsprisen her på universitetet. Nå er dette langsiktige målet nådd, og det føles utrolig godt, forteller Marius Storvik.

Forsknings- og utviklingsprisen

Forsknings- og utviklingsprisen er tildelt professor Peter McCourt på Institutt for medisinsk biologi ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Komiteen skriver at han har fått prisen for sitt arbeid med å forstå leverfunksjoner og for utvikling av teknikker for bildediagnostikk, som kan benyttes for å studere biologiske prosesser på nanoskala. Han kan vise til et stort tilslag på sine søknader om ekstern finansiering, eksempelvis de svært konkurransepregede tildelingene gjennom Horizon Europa MSCA og Forskningsrådet.

Samtidig har hans nettverksbygging på tvers av fagmiljøer, undervisning og veiledning som en prioritet. McCourt internasjonale samarbeid, vitenskapelige publiseringer samt innovative ideer gjør professoren ledende innen sitt felt.

 – Jeg er meget takknemlig for all støtte og tålmodighet fra helsefakultet, Institutt for medisinsk biologi og vår forskningsgruppe innen vaskulær biologi. De har alle satset på meg over mange år og det har varmet hele veien, sier Peter McCourt.

Pris til yngre forsker

Førsteamanuensis Mohammed M. Ezat på Institutt for geovitenskap ved Fakultetet for naturvitenskap og teknologi har mottatt årets pris til yngre forsker.

Ezat er publisert som førsteforfatter og er allerede internasjonalt anerkjent. Han kan sies å ha blitt en ekspert på ekstern finansiering, eksempelvis via Marie-Curie Fellowship, Newton Internasjonal Fellowship samt hans bidrag for iC3-senteret.

Han samarbeider med mange andre institusjoner og dedikerer også mye til studentene gjennom veiledning. Ezat er en verdig vinner av prisen til yngre forsker, for sitt engasjement og for alt han gir til sitt fagmiljø.

Innovasjonsprisen

Appene Opp og Nettopp av professor Sabine Kaiser og førsteamanuensis Henriette Kyrrestad ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) har mottatt Innovasjonsprisen.

Opp og Nettopp er utviklet i samarbeid med flere forskere i forskergruppen Forebyggende og helsefremmede tiltak. Appene utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Appene er i høyeste grad tidsriktig og med stor betydning for samfunnet og i tråd med samfunnsoppdraget til UiT og et viktig eksempel på nytten av samfunnsinnovasjon. Appene tilbys gratis til alle unge som måtte befinne seg i utfordrende situasjoner. Verdien av applikasjonene måles dermed ikke i kroner og øre, men i livreddende hjelp for barn og unge.

 – Det er fantastisk å se at appene våre har gjort så stort inntrykk. Vi håper at de kan være til nytte for mange barn og unge der ute, sier Henriette Kyrrestad.

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen er tildelt Fagmiljøet i arkeologi på Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Komiteen begrunner prisen med dette fagmiljøets systematiske og strategiske arbeid for å styrke utdanningskvalitet og utdanningsmiljø. De har blant annet arbeidet med å bygge sammenheng og variasjon mellom emnene, varierte undervisningsmetoder og vurderingsformer, inkludert studentene i forskningsaktivitet, bruk av ny teknologi og satt i gang samarbeid internt og eksternt.

Studentene deres forteller om en studiehverdag bygget på et sterkt og utviklende miljø. Det er utfordrende å samle et helt fagmiljø, noe dette fagmiljøet har lykkes med.

 – Det er veldig hyggelig å bli sett og bli lagt merke til med en pris som dette. Sist gang vi fikk en undervisningspris var tilbake i 1996, så det var på tide med en ny pris nå, ler en fornøyd universitetslektor Johan Eilertsen Arntzen.

Likestillings- og mangfoldsprisen

Team studentrekruttering ved Det helsevitenskapelige fakultet har fått Likestillings- og mangfoldsprisen for 2023.

Teamet har fått prisen for sitt arbeid for kjønnsbalanse. Gjennom sin brede satsning på rollemodeller, undervisning ved ungdomsskoler, informasjon til lærere og rådgivere og etablering av samarbeid og nettverk av private og offentlige aktører, er komiteen overbevist om at arbeidet fører til en bedre kjønnsbalanse.

Rådgiver Andrea Jennerwein, rådgiver Kristine Vollnes Kjeldsen og prosjektleder Astri Ernstsen Prytz på Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Helsefakultetet.

 – For oss er dette veldig stas. Vi er kjempeglade for at helsefakultetet og universitetet stiller seg bak og fremsnakker Team studentrekruttering, sier Astri Ernstsen Prytz.

Fakta om UiT-prisene:

  • Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler hvert år ut priser i en rekke kategorier.
  • Årlig deles det ut priser for innovativ formidling, Forsknings- og utviklingsprisen, Innovasjonsprisen, Pris til yngre forsker og Utdanningsprisen.
  • Hvert annet år deler styret ut: Likestillings- og mangfoldsprisen og Arbeids- og studentmiljøprisen.
  • Alle vinnere får 100 000 kroner og et diplom.
  • Les mer om UiTs priser på uit.no.

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye