Elvia

Sjekk før du graver

Del

Våren er høytid for byggeprosjekter og graving. Det er enkelt å leie seg en minigraver, slå ned jordspyd eller skru ned jordskruer, men da bør en være oppmerksom på at store verdier som strømkabler eller fjernvarmerør kan ligge under bakken. Ved å utføre kabelpåvisning i forkant av gravingen reduserer du risiko for skader, samt unngår kostbare erstatningskrav som kan oppstå dersom uhellet er ute.

Nettselskapet Elvia opplever dessverre mange skader og strømbrudd som skyldes graveskader på kabler, gjerdestolper og jordspyd som slås i kabler og lignende. Dette er skader som kan unngås dersom den som utfører anleggsarbeidet får gjennomført en undersøkelse av hvor det går kabler i bakken før arbeidet starter, en såkalt kabelpåvisning. 

Ved en kabelpåvisning blir en gjort kjent med eventuell infrastruktur i terrenget som eksempelvis strømførende kabler eller rør for vann- og avløp. I tillegg får man informasjon om sikkerhetsmessige tiltak som må utføres ved anleggsarbeidet for å redusere risikoen for både materielle- og personelle skader. Det kan være livsfarlig å treffe en høyspentkabel.

Kabelpåvisning i Elvias område skal meldes til Geomatikk på telefon 915 09 146 hverdager kl. 07-16, og er gratis. Du kan også bruke ledningsportalen.no for å bestille påvisning. Kabelpåvisning må bestilles i god tid og senest dagen før den ønskes utført.

Skader på Elvia sin infrastruktur kan medføre erstatningsansvar for skadevolder, og de typiske kostnadene inkluderer utrykning- og reparasjonskostnader samt kostnader som følge av brudd i strømleveransen. En liten skade kan fort bli kostbar, størrelsesorden på erstatningskrav fra Elvia varierer fra 30 000,- til 200 000,- kroner. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Montører fra Elvia foran firmabil
Montører fra Elvia
Last ned bilde

Om Elvia

Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde som dekker totalt ca. 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark – 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid er på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet.

Fremtiden er fornybar, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med over 850 ansatte er vi godt rigget for fremtiden og elektrifisering av nordmenns hverdag. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger vi til rette for det grønne skiftet, for bærekraft og langsiktige valg.

Les mer om oss på elvia.no

Følg pressemeldinger fra Elvia

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elvia på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elvia

Elvia øker nettleien for å dekke inn økte kostnader1.9.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

Elvia øker nettleien med virkning fra 1. oktober. Bakgrunnen er høyere renter, økte driftskostnader og høyere priser på materiell til å bygge ut, fornye og vedlikeholde strømnettet. For en privatkunde med et årsforbruk på 14 000 kWh vil økningen utgjøre 10 prosent eller 66 kroner per måned. For en enebolig med et årsforbruk på 25 000 kWh vil økningen utgjøre 112 kroner per måned. Hvordan fastsettes nettleien? Nettselskapene i Norge er tildelt ansvaret for å eie, bygge og drifte nettet innenfor sitt geografiske område. Selskapene er derfor strengt regulert av myndighetene ved RME, reguleringsmyndigheten for energi. Nettselskapet fastsetter prisen på nettleie, mens RME kontrollerer at det ikke hentes inn høyere nettleie enn det selskapet har lov til å kreve. -Nettleien skal dekke utgiftene et nettselskap har og estimatene baseres på kostnader fra tidligere år. Elvia har som mål at nettleien skal være så nøyaktig som mulig. Derfor vil våre kunder oppleve at vi justerer nettleien hyppigere

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye