Enova

105 millioner kroner i støtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner

Del

Elektrifiseringen av anleggsmaskiner og byggeplasser i Norge har vært økende over tid. Nye tildelinger på to støtteprogrammer for utslippsfrie løsninger gir markedet mulighet til å dreie driften i en mer klimavennlig retning.

Stadig flere aktører tar i bruk elektriske gravemaskiner.
Stadig flere aktører tar i bruk elektriske gravemaskiner. Foto: Enova/Håkon Bjørngård

I første søknadsrunde av året for programmet «Utslippsfrie anleggsmaskiner» tildeler Enova nesten 75 millioner kroner i støtte til 58 utslippsfrie anleggsmaskiner, mens for tilbudet «Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner» gis det omkring 30 millioner kroner i støtte til 26 mobile batterier.

Fjoråret var et godt år for omstillingen til utslippsfrie alternativer. Starten på 2024 er også lovende med tanke på videre utvikling i markedene, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

–Enova har jobbet med å legge til rette for omstilling til utslippsfrie alternativer innenfor bygg og anlegg gjennom flere år, og det er lagt vekt på å bedre tilgang og senke kostnader til slike løsninger over tid.

–Vi registrerer at optimismen og interessen har økt blant markedsaktørene, og at man nå har et bedre erfaringsgrunnlag å bygge på for å utvide tilbudet ytterligere, sier Tranaas Skjærvik.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, oppad begrenset til fem millioner kroner.

I første søknadsrunde for “Utslippsfrie anleggsmaskiner” i 2024 var det åpnet for å søke på fire kategorier. Her følger en oversikt over antall maskiner som støttes, og grensene for støttekroner per årlig kg CO2 (parentes) i denne utlysningsrunden: 

  • Batterielektrisk minigraver: Fire maskiner støttes (10 kr/kg CO2)
  • Stor batterielektrisk gravemaskin: 43 maskiner støttes (40 kr/kg CO2)
  • Stor kabeldreven gravemaskin: Fem maskiner støttes (35 kr/kg CO2)
  • Hjullastere: Seks maskiner støttes (27 kr/kg CO2)


Grensene kan variere fra søknadsrunde til søknadsrunde avhengig av søknadsinngangen.

Neste frist for å søke støtte på programmet er 16. mai 2024, og det er besluttet å forlenge dette støttetilbudet også ut over 2024.

Mobile ladestasjoner

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til to millioner kroner. Programmet er tidsavgrenset, og er planlagt avsluttet ved utgangen av 2024.

For denne søknadsrunden innstilles totalt 30 839 600 kroner fordelt på 26 prosjekter.

Blant disse var 17 prosjekter med samlet støtte på inntil 14 964 600 kroner innenfor kategori “Mobilt batteri med opptil 300 kWh batterikapasitet”, og ni prosjekter med samlet støtte på inntil 15 875 000 kroner innenfor kategori «Mobilt batteri med batterikapasitet fra 300 kWh og oppover».

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Stadig flere aktører tar i bruk elektriske gravemaskiner.
Stadig flere aktører tar i bruk elektriske gravemaskiner.
Last ned bilde
Marie Tranaas Skjærvik. leder for landtransport i Enova
Marie Tranaas Skjærvik. leder for landtransport i Enova
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet. 

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye